Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
EXPERIENTIAL EDUCATION
Course code
BMEGT51M586
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
9
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri az élménypedagógia fogalmát, kialakulását.
 2. Ismeri az élménypedagógia személyiségre gyakorolt jótékony hatásait.
 3. Ismeri a korszerű és progresszív tanítási-tanulási módszereket.
Ability
 1. Képes saját tanulási tevékenységének önálló elemzésére és fejlesztésére.
 2. Képes gondolatai, élményei, érzései különféle módon történő kifejezésére.
 3. Képes a tanulás irányítására korszerű eszközökkel és módszerekkel.
 4. Képes az élmények befogadására.
Attitude
 1. Nyitott a művészetek befogadására.
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Befogadó az újszerű módszerek iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan feladatvégzés és problémamegoldás jellemzi.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • BAGDI Bella – Dezső Anita (2018): Boldogságóra. A pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok személyiségfejlesztésében 14-20 éveseknek. Mental Focus Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-12-3870-9
 • BAGDY Emőke (2017): PSZICHOfitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Kulcslyuk Kiadó, ISBN 978-615-5281-50-1
 • BREDÁCS Alice (2018): A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a pozitív irányzat mozgalommá válása az oktatásban. In: Iskolakultúra, 27. évf., 2018/1-2. sz.
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (2010): FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája.
 • Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-05-8833-1
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (2008): Kreativitás a flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-05-8746-4
 • DEBRECZENI Tibor: Drámajáték és művészeti nevelés. Szakmunkástanulók olvasótáborában. https://epa.oszk.hu/03100/03124/00007/pdf/EPA03124_dpm_1994_1_30-34.pdf (Utolsó letöltés dátuma: 2020.02.28.)
 • KEN Robinson – Lou Aronica (2018): Kreatív iskolák. HVG Kiadó Zrt. Budapest, ISBN 978-963-304-551-0
 • MACZÁK Ibolya: A művészettel nevelés varázslatos pedagógiai eszköz lehet. http://tantrend.hu/hir/muveszettel-neveles-varazslatos-pedagogiai-eszkoz-lehet (Utolsó letöltés dátuma: 2020. március 1.)
 • MÁTYÁS Jenő – SZÜCSNÉ Boros Terézia: Tapasztalatok az iskolai művészeti nevelésről. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/tapasztalatok-az-iskolai-muveszeti-nevelesrol (Utolsó letöltés dátuma: 2020.03.01.)
 • SELIGMAN Martin (2012): Az optimista gyermek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-059-269-7
 • TRENCSÉNYI László: Művészetpedagógia. Elmélet, tanterv, módszer. Budapest. Okker Kiadó. 2000.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A félév értékelése egy beadandó projektfeladat alapján történik.. A projektfeladat prezentálásakor arról is számot kell adni, hogy a hallgató az órákon hallottakat a gyakorlatban is képes alkalmazni. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Órákon való részvétel: 50%
 • Beadandó dolgozat: 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 40-62
Fail < 40

Correction and retake

A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
48
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. A kurzus céljainak bemutatása. A követelmények ismertetése. A tartalomra vonatkozó elképzelések egyeztetése. A feladatok megbeszélése. Ismerkedést segítő játékok.
2. Az élménypedagógia helye és szerepe a nevelésben
3. Csapatépítő, közösségfejlesztő feladatok
4. Élményszerű oktatási formák lehetőségei a középiskolások tanításában
5. Kreatív foglalkozás (művészeti tevékenységek)
6. Motivációs feladatok, alkalmazásuk a tanulók körében
7. A pedagóguspálya nehézségeivel való szembenézés a szituációs gyakorlatok segítségével
8. A pozitív élmények fontossága (beszélgetés, esetmegbeszélés)
9. Szorongást oldó technikák megismerése, gyakorlása
10. A megküzdés szerepe az ember életében (beszélgetés, gyakorlatok)
11. A hála jelentősége a fiatal generáció személyiségfejlődésében (beszélgetés, csoportmunka)
12. Az optimizmus fontossága (csoportmunka, megbeszélés)
13. A félév értékelése

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements