Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
EXPERIENTIAL EDUCATION
ID (subject code)
BMEGT51M586
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
9
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification, from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri az élménypedagógia fogalmát, kialakulását.
 2. Ismeri az élménypedagógia személyiségre gyakorolt jótékony hatásait.
 3. Ismeri a korszerű és progresszív tanítási-tanulási módszereket.
Skills
 1. Képes saját tanulási tevékenységének önálló elemzésére és fejlesztésére.
 2. Képes gondolatai, élményei, érzései különféle módon történő kifejezésére.
 3. Képes a tanulás irányítására korszerű eszközökkel és módszerekkel.
 4. Képes az élmények befogadására.
Attitude
 1. Nyitott a művészetek befogadására.
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Befogadó az újszerű módszerek iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan feladatvégzés és problémamegoldás jellemzi.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • BAGDI Bella – Dezső Anita (2018): Boldogságóra. A pozitív pszichológia lehetőségei a fiatalok személyiségfejlesztésében 14-20 éveseknek. Mental Focus Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-12-3870-9
 • BAGDY Emőke (2017): PSZICHOfitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Kulcslyuk Kiadó, ISBN 978-615-5281-50-1
 • BREDÁCS Alice (2018): A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpedagógiai aspektusai és a pozitív irányzat mozgalommá válása az oktatásban. In: Iskolakultúra, 27. évf., 2018/1-2. sz.
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (2010): FLOW. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája.
 • Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-05-8833-1
 • CSÍKSZENTMIHÁLYI Mihály (2008): Kreativitás a flow és a felfedezés avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-05-8746-4
 • DEBRECZENI Tibor: Drámajáték és művészeti nevelés. Szakmunkástanulók olvasótáborában. https://epa.oszk.hu/03100/03124/00007/pdf/EPA03124_dpm_1994_1_30-34.pdf (Utolsó letöltés dátuma: 2020.02.28.)
 • KEN Robinson – Lou Aronica (2018): Kreatív iskolák. HVG Kiadó Zrt. Budapest, ISBN 978-963-304-551-0
 • MACZÁK Ibolya: A művészettel nevelés varázslatos pedagógiai eszköz lehet. http://tantrend.hu/hir/muveszettel-neveles-varazslatos-pedagogiai-eszkoz-lehet (Utolsó letöltés dátuma: 2020. március 1.)
 • MÁTYÁS Jenő – SZÜCSNÉ Boros Terézia: Tapasztalatok az iskolai művészeti nevelésről. https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/tapasztalatok-az-iskolai-muveszeti-nevelesrol (Utolsó letöltés dátuma: 2020.03.01.)
 • SELIGMAN Martin (2012): Az optimista gyermek. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-059-269-7
 • TRENCSÉNYI László: Művészetpedagógia. Elmélet, tanterv, módszer. Budapest. Okker Kiadó. 2000.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A félév értékelése egy beadandó projektfeladat alapján történik.. A projektfeladat prezentálásakor arról is számot kell adni, hogy a hallgató az órákon hallottakat a gyakorlatban is képes alkalmazni. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Órákon való részvétel: 50%
 • Beadandó dolgozat: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 40-62
Fail < 40

Retake and late completion

A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
48
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics
1. A kurzus céljainak bemutatása. A követelmények ismertetése. A tartalomra vonatkozó elképzelések egyeztetése. A feladatok megbeszélése. Ismerkedést segítő játékok.
2. Az élménypedagógia helye és szerepe a nevelésben
3. Csapatépítő, közösségfejlesztő feladatok
4. Élményszerű oktatási formák lehetőségei a középiskolások tanításában
5. Kreatív foglalkozás (művészeti tevékenységek)
6. Motivációs feladatok, alkalmazásuk a tanulók körében
7. A pedagóguspálya nehézségeivel való szembenézés a szituációs gyakorlatok segítségével
8. A pozitív élmények fontossága (beszélgetés, esetmegbeszélés)
9. Szorongást oldó technikák megismerése, gyakorlása
10. A megküzdés szerepe az ember életében (beszélgetés, gyakorlatok)
11. A hála jelentősége a fiatal generáció személyiségfejlődésében (beszélgetés, csoportmunka)
12. Az optimizmus fontossága (csoportmunka, megbeszélés)
13. A félév értékelése

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements