Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SOCIOLOGY
Course code
BMEGT43A500
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Janky Béla
Position
associate professor
Email adress
janky.bela@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar, HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The purpose of the course is to acquaint students at the beginning of their studies with the basic concepts, methods, and main topics of sociology, with special emphasis on topics important for their future careers. Main topics discussed during the course 1. Sociological approach, modernization 2. Social science research 3. Socialization 4. Social interaction 5. Norms, rules, deviance 6. Mass and behavior 7. Lifestyle, culture and religion 8. Groups, organizations 9. State and society 10. Local governments 11. Globalization 12. Slums and ghettos 13. Gentrification, suburbanization 14. Demographic challenges and social transformation

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
Ability
 1. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 2. Openness to acquire new sectors of knowledge and ability to effectively acquire them
Attitude
 1. Openness to social change
Autonomy and responsibility
 1. Responsible, professionally based social presence

Methodology of teaching

Lectures, exercises, class discussion

Materials supporting learning

 • Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest: Typotex, 2008
 • Syi, syi.hu/cse, Könyvpont – L’Harmattan, 2014
 • Max Weber, Gazdaság és társadalom, I. kötet, KJK, 1987
 • S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007
 • S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia mérnököknek. Typotex, Budapest, 2006

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszakban: előadások látogatása, órai aktivitás, zh írása.

Performance evaluation methods

Órai szóbeli feladatok, írásbeli tesztkérdések

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Órai feladatok: 50
 • ZH: 50
 • Total: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Előadások rendszeres látogatása

Grading

%
Excellent 91-100
Very good 80-90
Good 65–79
Satisfactory 50–64
Pass 40–49
Fail < 40

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 28
prep. for assessment 20
reading 42
total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

1. Szociológiai megközelítés, modernizáció 2. Társadalomtudományi kutatások 3. Szocializáció 4. Társadalmi interakció 5. Normák, szabályok, devianciák 6. Tömeg és viselkedés 7. Életmód, kultúra és vallás 8. Csoportok, szervezetek 9. Állam és társadalom 10. Önkormányzatok 11. Globalizáció 12. Slumok és gettók 13. Dzsentrifikáció, szuburbanizáció 14. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Blaskó Ágnes egyetemi adjunktus/assistant professor blasko.agnes@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements