Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CONTENT DEVELOMPENT: FROM NEWS TO PRAGMATIC REPORT
Course code
BMEGT43A221
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Email adress
barany.tibor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 0

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to develop writing skills. During the semester, students can get to know various media genres, so they get a comprehensive picture of the genres belonging to the informative, commentary and transitional genre families. During the workshop, they will have the opportunity to try themselves in some of these. The course emphasizes the genres relevant to magazine journalism and the presentation of information related to magazine production. The purpose of the practical sessions is to develop analytical and writing skills, as well as a critical sense.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the most important social science conceptualizations needed to study the communication phenomena
 2. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Ability
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Autonomy and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Proficiency in professional communication both in oral and written form.

Methodology of teaching

Lectures.

Materials supporting learning

 • Blaskó Ágnes -- Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2007Claudia Mast: Az újságírás ábécéje. Bevezetés a szerkesztőségi munkába. Greger-Delacroix. SZTEBudapest Média Intézet.
 • Koltay András – Török Bernát, szerk. (2015): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2Complex Kiadó, Budapest
 • Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés. Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek. Másfél Flekk KiadóKft., 2011.
 • Polyák Gábor (2015) Médiaszabályozás, médiapolitika. Budapest, Gondolat-PTEAjánlott irodalmak:Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete. Budapest: Kék Európa Stúdió, 2012.
 • Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés. Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek. Másfél FlekkKiadó Kft., 2011.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A félév során maximum négy alkalommal lehet hiányozni, ennél több hiányzás esetén a hallgató nemszerezheti meg az aláírást. A kurzus során teljesítendő feladatok: Rendszeres és aktív jelenlét az órákon: az órai feladatok elkészítésében részt kell venni, az oktatókérésére ezeket be kell adni, a házi feladatokat el kell készíteni Prezentáció a témaegyeztető workshopon: a vizsgacikk választott témájának ismertetése a csoporttal. Aprezentációt csak pontlevonással (-50%) lehet pótolni.Cikkismertető: a félév során egyszer példával és elemzéssel kell készülni, amit a hallgató prezentál a csoportnak (20%). Időpont egyeztetés: az első oktatási héten.Vizsgacikk: 8000-10000 leütés terjedelmű cikk szabadon választott témájú cikk, mely bármelyikszínvonalas magazinban/közéleti lapban megjelenhetne. Javasolt műfaj: riport. A késés automatikusan elégtelent jelent. Plusz pont (1-5) szerzési lehetőség: megfelelő minőségű bejegyzés írás a BME KomMédia BA- és MA-képzés blogjára (konzervtelefon.blog.hu).

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A tárgyteljesítéshez szükséges feladatok tartalmi és formai követelményeiről az első tanórán kapnak részletes tájékoztatást a hallgatók. Ezek a félév folyamán a csoporttal megosztott Drive mappában lesznek elérhetőek.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • homeworks: 30
 • presentation: 20
 • article: 50
 • total: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Óralátogatás.

Grading

%
Excellent 95
Very good 90–94
Good 75–89
Satisfactory 60–74
Pass 50–59
Fail < 50

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
class attendance 56
preparation for the assignments 94
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kurzus célja a szövegalkotási készségek fejlesztése. A félév során változatos sajtóműfajokkal ismerkedhetnek meg a hallgatók, így átfogó képet kapnak az informatív, kommentatív és átmeneti műfajcsaládokhoz tartozó műfajokról. A műhelymunka során lehetőségük lesz ezek közül néhányban kipróbálni magukat. A kurzus kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a magazin újságírás szempontjából releváns műfajokra, és a magazinkészítéssel kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. A gyakorlati foglalkozások célja az elemző és íráskészség, valamint kritikai érzék fejlesztése. A kurzus során tárgyalt főbb témakörök: 1. Cikkelemzés 2. Témaválasztás 3. Az újságíró információforrásai 4. Információk, megszólalók kezelése 5. Írástechnika 6. Cikkírás 7. Médiapiaci ismeretek 8. Laptípusok 9. Az újságírás területei 10. Műfajismeret 11. Tényközlő műfajok (hír, tudósítás, oknyomozó újságírás) 12. Riport

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Héder-Nádasi Eszter adjunktus heder-nadasi.eszter@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements