Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PSYCHOLOGY OF SOCIAL RELATIONSHIPS
ID (subject code)
BMEGT52A010
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Séllei Beatrix
Position
assistant professor
Contact details
sellei.beatrix@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar – HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 25 Nov 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The objective of the course is to provide students with a basic psychological knowledge of social relationships. Enrich their knowledge in aspects, development and achievements of social relationships.

Academic results

Knowledge
 1. They know the psychological, sociocultaral background factors of social relationships and the most influental theories and interactions.
 2. They know the attirbutes that influences the relationships in the everyday life.
Skills
 1. They are able to plan, organize and do their own learning process.
 2. They are able to understand and use the literature of relationships.
 3. They are able to use their social knowledge in a creative way regarding their special field of study.
Attitude
 1. They collaborate with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open and interested in the communication and opinions of others.
 3. They feel needs to increase their knowledge.
Independence and responsibility
 1. They accept openly substantiated critical remarks.
 2. They foster their own thinking and try to share their opinion.
 3. They develop in their thinking, communication and relationships based on the influences.

Teaching methodology

Lectures, individual (e-learning) assignment via Moodle, questionnaires, applying IT tools and techniques, pair works during lectures.

Materials supporting learning

 • 1. Bodnár Gabriella, Simon Péter: A pszichológiai viselkedés alapjai (2011). Letölthető.
 • 2. Mező Ferenc (2014): Kreatív kapcsolatalakítási stratégiák, Kocka Kör
 • 3. Eliot R. Smith, Diane M. Mackie (2004): Szociálpszichológia Osiris Kiadó
 • 4. Elliot Aronson (2010): Életem és a szociálpszichológia. Ab Ovo Kiadó
 • 5. Elliot Aronson (2008): Társas lény. Akadémiai kiadó, (és letölthető)
 • 6. Forgács József (2019): A társas érintkezés pszichológiája Kairosz, Budapest,
 • 7. Mohás Lívia könyvei

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés), házi feladatok alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában; a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál, így a problémafelismerést és -megoldást helyezi a középpontba, azaz gyakorlati feladatokat kell megoldani a teljesítményértékelés során; az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg a gyakorlatvezetőkkel egyetértésben, a rendelkezésre álló munkaidő 90 perc. 2. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített zh adja meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 40%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 60%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70–80
Satisfactory 60–70
Pass 40–60
Fail < 410

Retake and late completion

1) Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. 2) A Zh eredményei után javítási lehetőség van egy alkalommal a szorgalmi időszakban.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
14
42

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A szociálisan meghatározott személyiségjellemzők. Az önértékelés, önkontroll, az önnevelés folyamata. A családi szocializáció szerepe társaskapcsolataink alakulásában. Minta, utánzás mint tanulási folyamat.
3. A kommunikációs helyzetek pszichológiai jellemzői, verbális és nem verbális kommunikáció. Személyközi kommunikáció eredményes módjai. Társas reprezentációk.
4. Kapcsolati motivációk. Kulturális különbségek a társas reprezentációban. Interakció és interperszonális kapcsolatok sajátosságai, társas hatás, individualizáció. Az interakciók elemzésének tapasztalatai.
5. Az társas érintkezésének információszerzési lehetőségei. A személyészlelés jellemzői, zavarai. Értékek, normák, hagyományok szerepe a kapcsolatok indulásában, viselkedéskultúra.
6. Beállítódásunkat, viszonyulásunkat meghatározó tényezők. Társas kapcsolatok a kompetenciák és esélyek erősítése érdekében, siker és kudarc az egyének életében, kapcsolataik alakulásában.
7. Az egyén társ, -csoporthoz tartozásának jellemzői. Különböző csoportok az egyén fejlődésében. Stratégiák a társas kapcsolatok megközelítésében.
8. Az emberi kapcsolatokat befolyásoló munka világa. Pszichológia és a munka, a munka társas vonatkozásai. Munkahelyi szocializáció.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Bodnár Gabriella bodnar.gabriella@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements