Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CAREER PLANNING
Course code
BMEGT52A006
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Oroszné Dr. Perger Mónika
Position
assistant professor
Email adress
perger.monika@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
maygar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The objective of the course is to provide students with a basic knowledge of the topic of career choice and career planning, and to experience the process of career planning based on their own experience through specific practices. Enrich their knowledge in a professionally authentic but experiential way, which will enable them to plan for a more conscious career later on.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the concept of career choice, and the factors that play a role in it.
 2. They are familiar with the concept of career and major career theories.
 3. They know the purpose and role of career counseling and career coaching in career planning.
 4. They are aware of the role of self-knowledge in the career planning process.
 5. They know the most important job search channels where they can find job opportunities.
 6. They understand the structures and roles of resume and cover letter.
 7. They are familiar with the role of the job interview and the Assessment Center in the selection process.
 8. They are aware of what forms of employment and career opportunities employers offer.
 9. They know the concept of personal branding.
Ability
 1. They are able to identify the main factors and motives involved in their own career choice.
 2. They are able to determine the career paths that appear today based on career theories.
 3. They are able to specify more precisely in which cases career counseling can help and in what cases career coaching can help.
 4. Based on their self-knowledge, they are able to identify the strengths, values, goals that are decisive for their own career planning.
 5. They can find job opportunities using the main job search channels.
 6. They can write resume and cover letter appropriate for particular jobs.
 7. They are able to prepare consciously for job interviews and a tasks in Assessment Centers.
 8. They can think more consciously about their future plans for their career.
 9. They are able to define the content of their own personal brand.
Attitude
 1. They are collaborative with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open and interested in the opinions of others.
 3. They feel need to increase their self-knowledge.
 4. They strive for self-criticism.
 5. They feel need to expand their previously acquired knowledge with knowledge from other disciplines.
Autonomy and responsibility
 1. They perform individual tasks and research work related to the given topics independently.
 2. They take responsibility for their own work.
 3. They accept the substantiated critical remarks openly.
 4. In their thinking, the opportunity of connection of knowledge from different fields of science appears.

Methodology of teaching

Lectures, individual (e-learning) assignment via Moodle, questionnaires, applying IT tools and techniques, pair works during lectures.

Materials supporting learning

 • 1. Bolles, R. N. (2013): Karrieriránytű. Álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve. Budapest: HVG Könyvek
 • 2. Pintér Zsolt (2007): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
 • 3. Séllei Beatrix, Takács Ildikó (szerk.) (2014): Pszichológia a gyakorlatban. Budapest: Typotex

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése e-learning házi feladatok és összegző tanulmányi teljesítményértékelés alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tárgyfelelőse határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (e-learning házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg a moodle felületen, vagyis e-learning formában készített házi feladat, amely kapcsolódik az előadások témáihoz. A házi feladat tartalmát, követelményeit, határidejét, értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 60%
 • Részteljesítmény értékelés (e-learning házi feladatok): 40%
 • Összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 75–85
Satisfactory 65–75
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

1. Az e-learning házi feladatok a leadási határidő után az előre megadott pótlási határidőkig díjmentesen pótolhatók. 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
7
10
10
5
60

Approval and validity of subject requirements

Pre-2017, next review September 2021.

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. A karrierhorgony modell
3. Pályaválasztási kérdések, a pályaválasztás elméletei
4. Önismeret és mások megismerése
5. Kompetenciák a munkában
6. Szocializáció, munkahelyi szocializáció
7. Karriertanácsadás és coaching
8. Önismereti kérdőívek
9. Pályaválasztási kérdőívek (Super, Holland)
10. „Karriertörténetem”. Önéletrajzi munkafüzet a sikeres életpályáért
11. Önéletrajz és motivációs levél
12. Állásinterjú gyakorlat
13. Assessment Center gyakorlat
14. Karriermenedzsment, személyes márka alakítása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Takács Ildikó adjunktus takacsi@erg.bme.hu

Approval and validity of subject requirements