Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INFORMATION SOCIETY AND LAW
Course code
BMEGT55ML05
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Email adress
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Business Law

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Számvitel mesterszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Programme: Master of Business Administration MSc 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Master of Business Administration MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Objectives

The course presents the general and specific characteristics of the legal problems arising in the information society, explores existing regulatory solutions to new social and economic phenomena, and highlights the social risks posed by the regulatory demands arising from techno-logical developments. The course does not aim primarily to provide a detailed description of the substantive law, but rather to present the possible regulatory tools that are already available or are likely to become available in the context of new phenomena. The course is structured around six major themes: the regulatory framework for e-commerce, European and national legislation on data protection, intellectual property protection in the online environment, information technology issues in financial regulation, and regulatory issues for online platforms among the regulatory issues for new services emerging in the market value chain.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They are aware of the basic social risks associated with technological developments in the information society and the regulatory issues involved in managing them.
 2. They are familiar with the regulatory principles of the information society and the related regulatory instruments, in particular in the fields of electronic commerce, data protection and information society-related services.
 3. Familiarity with the broader system of intellectual property protection, the regulatory framework for copyright, industrial property and trade secret protection.
Ability
 1. Ability to understand the regulatory challenges in the context of the information society and to place them in a social context
 2. Ability to distinguish between legal and other regulatory instruments relevant to information society services.
 3. Ability to do critical thinking.
Attitude
 1. They are reasonably aware and responsible in assessing the social risks arising from technological developments, and is informed by a wide range of sources.
 2. Open to critical self-evaluation, activity-based, active learning methods, experimental style.
 3. Accepts fundamental rights standards and requirements.
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

The teaching of the subject is based on the presentation of the basic system of regulation, the interrelationships bet-ween the different areas of law, and the discussion of cases illustrating specific problems, phenomena and conflicts. The lectures will be interactive, based on questions and comments from the students, sometimes drawing on their practical experience. The cases are presented using multimedia teaching materials.

Materials supporting learning

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése félév végi, a vizsgaidőszak során teljesítendő írásbeli vizsga alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a vizsgadolgozat legalább 50% teljesítése.

Performance evaluation methods

Félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgál-ják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc; A félév folyamán meghatározott résztémákban készített esszékkel többletpontok (összesen 20 pont) szerezhetők, amelynek figyelembevételére a vizsgajegy pontszámában van lehetőség. Az esszé 4-5 oldal, maximum 20 ezer ka-rakter terjedelmű, az akadémiai írás szabályainak megfelelő (lábjegyzetelt, szerkesztett) írásmű. Benyújtására a szorgalmi időszak végéig van lehetőség.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 100
 • pluszfeladatok értékelése: 20

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos köz-lésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. 2) A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. 3) A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utol-só előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12 12
58 58
20 20
90 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Bevezető előadás: az információs társadalom és szabályozási kísérletei, az információs társadalomban kiemelkedő jelentőségű alapjogok
2. Az elektronikus kereskedelem szabályozási problémái - egy elavult joganyag kritikája
3. Adatvédelem, információs társadalmi kérdések az egészségügyi szabályozásban - GDPR a gyakorlatban
4. Információs technológiákkal kapcsolatos kérdések a pénzügyi szabályozásban - a fintech kihívás
5. Szellemi tulajdonjogok és az információs technológiák – szerzői- és védjegyjog
6. Az online platformok egyes szabályozási kérdései

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu
Dr. Mezei Kitti egyetemi adjunktus mezei.kitti@gtk.bme.hu
Dr. Schubauer Petra egyetemi tanársegéd schubauer.petra@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements