I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PSYCHOLOGY OF BECOMING LEADER
ID (subject code)
BMEGT52A005
Type of subject
contact lessons with e-learning
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Répáczki Rita
Position
assistant lecturer
Contact details
repaczki.rita@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The basic objective of the subject is to acquire the approach, the main topics, issues, dilemmas of leadership psychology. Participiants become an insight into the process of becoming a leader and the way how someone can become a good leader.

Academic results

Knowledge
 1. They know the main theories of leadership psychology.
 2. They are informed about group roles and conflict management practices.
 3. They know the characteristics and role of emotional intelligence.
 4. They knows the components and significance of performance motivation.
 5. They know the possibilities of coping with stress.
Skills
 1. They are able to schedule their time efficiently.
 2. They are able to meet deadlines.
 3. They are able to identify the reasons for success and failure in a performance situation.
 4. They are able to identify strengths and areas for improvement based on a personality questionnaire.
 5. They are able to assess the role and significance of emotions in connection with a given situation.
Attitude
 1. They can collaborate with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. Open, interested in the point of view and opinion of others.
 3. Demonstrates an empathetic attitude.
 4. Strives for self-criticism.
 5. They have a need to expand the knowledge they have acquired.
Independence and responsibility
 1. They carry out the evaluation and analysis of individual tasks and research work related to a given topic independently.
 2. They openly accepts substantiated critical remarks.
 3. They take responsibility for their own work.

Teaching methodology

Completion and evaluation of psychological questionnaires, processing of tasks related to psychological topics. Acquisition of e-learning based curriculum.

Materials supporting learning

 • Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia
 • Antal Zsuzsanna, Dobák Miklós (2016): Vezetés és szervezés - Szervezetek kialakítása és működtetése, Akadémia Kiadó
 • Belbin, M. (2015): A team, avagy az együttműködő csoport, Edge 2000 Kft
 • Branson, R. (2017): A Virgin-módszer – Minden, amit a vezetésről tudok HVG Könyvek
 • Greßer, K., Freisler, R. (2016): Agilis és sikeres vezetés, Z-Press Kiadó
 • Répáczki Rita (2014): A szakmai és a vezetői identitás alakulása fiatal felnőttkorban. A vezetői identitás alakulása a mentális komplexitás és a személyiség tükrében fiatal felnőtteknél. Doktori Disszertáció. ELTE PPK, Budapest
 • Tantárgyi kurzuslapról letölthető anyagok – Material downloadable from the course page

General Rules

The assessment of the learning outcomes set out in point 2.2 is based on a mid-term exam and six online tasks.

Performance assessment methods

Detailed description of assessments performed during the semester: summative assessment of learning performance: complex, written way of assessment of knowledge and skill types of competence elements of the subject in the form of a mid-term exam and six online tasks.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. zárthelyi dolgozat – mid-term exam: 50%
 • online tasks: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 85–95
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Retake and late completion

A zárthelyi dolgozatot min. 50%-ra kell teljesíteni. A zárthelyi dolgozat az utolsó tanulmányi héten tartott pótZH-val pótolható és javítható. Az online feladatok pótlására és javítására a pótlási időszakban van lehetőség. Valamennyi online feladat pótolható és javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
14
14
14
8
10
60

Approval and validity of subject requirements

Pre-2017, next review September 2021.

Topics covered during the term

Lecture topics
1. ömlesztett
2. Sokszínűség a vezetésben, az egyéni jellemzők érvényesülése
3. Személyiség és vezetés
4. Erősségek és fejlesztendő területek vezetőként
5. Tudatos önfejlesztés
6. Agilitás a vezetésben
7. A vezetési folyamata alapjai
8. Vezető és vezetettek
9. A vezetés alapjai és alapfogalmai
10. Vezetéstörténet
11. A vezető feladatai és szerepei
12. Az egyéni tulajdonságok hatása a vezetés folyamatára
13. Vezetők és vezetési stílusok
14. A digitális kor megújuló vezetési koncepciója
15. Milyen változásokat hozott a digitalizáció?
16. Új kompetenciák és vezetés
17. Új vezetés, jobb vezetés?
18. A hatékony vezetés régen és ma
19. A jelen kor munkavállalóinak elvárásai és a megújult munkaerőpiaci környezet
20. Csoportok és csapatok pszichológiája
21. Egyén és csapat
22. Csapatvezetés
23. A hatékony csapat és a csapat hatékony működésének akadályai
24. Motiváció érzelemkezelés és érzelmi intelligencia a vezetésben
25. A motiváció alapfogalmai és alapfolyamatai
26. Mitől lesz motivált a vezető?
27. Hogyan tudja a vezető motiváltan tartani a csapatát
28. Megtartás és motiváció
29. Az érzelmileg intelligens vezető
30. Stresszkezelés és reziliencia
31. A stressz fogalmának értelmezése
32. Jó stressz és rossz stressz
33. A munka és a magánélet egyensúlya
34. Önismeret és időmenedzselés
35. A stressz, mint napi rutin
36. Hatékony stresszkezelés és lelki ellenállóképesség

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements