I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
COMMUNICATION AND MEDIA LAW
ID (subject code)
BMEGT55M301
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Grad-Gyenge Anikó
Position
associate professor
Contact details
grad-gyenge.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Business Law'
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Digital media specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Cultural industries specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Communication design specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Cultural spaces specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Digital media specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Communication design specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
Nincs/None
Weak
Nincs/None
Parallel
Nincs/None
Exclusion
Nincs/None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

During the course, students will learn about the objectives of regulation on the public communication and media, the relationship between regulatory tools and the functioning of the media market. The course aims to provide students with an understanding of the main rules governing the operation of the media. The course will provide an insight into the deeper context of regulation, mainly through the analysis of cases from the public communication.The practice-oriented approach provides an opportunity to learn about the interrelations between media market processes and content regulation and regulatory instruments for pluralistic media provision, based on the daily practice of regulation and law enforcement. They will also learn about the regulatory framework that defines the scope for media market players and journalists.

Academic results

Knowledge
 1. They are familiar with the constitutional context of the restrictions on public communication, and with the conceptual framework of freedom of expression and freedom of the press.
 2. They are aware of the system of legal restrictions on public communication and of the main rules of each branch of law in this field.
 3. They are familiar with the rules on the restriction of expression aimed at protecting individual rights.
 4. They are familiar with the rules on the prohibition of hate speech and with the practice of law enforcement
 5. They are aware of the basic objectives and tools of media regulation, the issues of content regulation and the tools for media pluralism.
 6. They are aware of the limits to privacy in public communication and the basic rules on the protection of personal data.
 7. Familiarity with the rules on the protection of journalistic sources and the regulatory and procedural framework ensuring freedom of information.
 8. They are aware of the main copyright and related rights rules regarding media market services.
Skills
 1. Be able to distinguish between legal and other regulatory tools applicable to public communications.
 2. Ability to evaluate and comprehend regulations affecting public communication.
 3. Ability to identify the legal relevance of phenomena, conflicts and problems related to public communication and to formulate appropriate questions to help find legal solutions.
 4. Ability to do critical thinking.
Attitude
 1. They are reasonably aware and responsible in assessing the social risks arising from technological developments, and draws on a wide range of sources.
 2. They are open to critical self-evaluation, activity-based, active learning methods, experimental style.
 3. They accept fundamental rights standards and requirements.
Independence and responsibility
 1. -

Teaching methodology

The teaching of the subject is based on the presentation of the basic system of regulation, the interrelationships between the different areas of law and the discussion of cases illustrating specific problems, phenomena and conflicts. The lectures are interactive, based on questions and comments from students, sometimes drawing on their practical experience. The presentation of cases is supported by the use of multimedia teaching materials. During the course, students participate in a public court hearing, which contributes to a deeper understanding of the law.

Materials supporting learning

 • Az előadások diasorai, rövid összefoglalói, irodalomjegyzék. Slides, short summaries of the lectures, bibliography.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi ZH, félév végi, a vizsgaidőszak során teljesítendő írásbeli vizsga és a félév során megoldandó csoportfeladatok alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges: a ZH és a vizsgadolgozat legalább 50% -os teljesítése, az előadásokhoz készített, a Moodle-ban elérhető ismétlő kérdések megoldása, valamint az előadások 70 %-án való részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A ZH és a félév végi írásbeli vizsga: a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja írásbeli dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc. A félév folyamán a hallgatók csoportfeladatokat oldanak meg, amelyek az ismeretanyag elmélyítését és gyakorlati alkalmazását célozzák. A csoportfeladatokat az érintett témakörhöz kapcsoltan, a feladat kiadásakor meghatározott időpontig kell elkészíteni. A hallgatók feladata a csoportmunkában való aktív részvétel és a csoport feladatmegoldásának beadása.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • év végi vizsga: 50
 • részteljesítmény értékelés (csoportfeladatok): 20
 • ZH: 30
 • összesen: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • exam: 100

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

According for TVSZ.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 85–90
Good 76–84
Satisfactory 64–75
Pass 50–63
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsgadolgozat javítása a TVSZ szerinti határidőben történik és a Neptunon keresztül kerül hivatalos köz-lésre. A Tanszék a tesztekbe való betekintés időpontját esetileg, a következő vizsgára jelentkezés határidejére tekintettel teszi közzé. 2) A vizsgán szerzett jegy javítására a TVSZ szerint van lehetőség. 3) A vizsgaidőszakban a TVSZ-nek megfelelő számú vizsgaalkalom meghirdetésére kerül sor. Javasolt az utolsó előtti vizsgaidőpontban az első vizsga megkísérlése.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 52
csoportmunka 21
felkészülés a teljesítményértékelésre 27
vizsgafelkészülés 50
összesen 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő témakörökből áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Bevezetés: Társadalom, demokrácia, nyilvánosság, a média társadalmi funkciói, a nyilvános kommunikáció szabályozási kerete
2. A véleménynyilvánítás szabadsága, a szabadságjog korlátainak rendje. A korlátozás alapjául szolgáló védendő érdekek
3. Véleménynyilvánítás szabadságának korlátai – egyéni érdekek védelme (személyhez fűződő jogok)Véleménynyilvánítás szabadságának korlátai – közösségi érdekek védelme (gyűlöletbeszéd)Bírósági tárgyalás látogatás
4. Információszabadság, titokszabályozás, személyes adatok védelme, forrásvédelem
5. ZH
6. Szolgáltatások a médiapiacon, a piacra lépés szabályozási kerete
7. Médiapluralizmus I.
8. Médiapluralizmus II.
9. A tartalomszabályozás rendje
10. A kereskedelmi kommunikáció szabályozása
11. Gyermekvédelem a digitális médiakörnyezetben, médiaműveltség
12. A médiafelügyelet intézményrendszere, társszabályozás, önszabályozás
13. Az újmédia szabályozási kihívásai, és megoldásai
14. Szerzői és szomszédos jogok

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Nagy Krisztina egyetemi adjunktus nagy.krisztina@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements