Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PROFESSIONAL BASICS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Course code
BMEGT51A524
Course type
contact hour, part-time correspondance course
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

To familiarise students with the importance of sustainability education and the concept of sustainability. To provide a deeper understanding of today's environmental challenges through different sectors. To shape students' attitudes and improve their systems thinking. To introduce students to pedagogical methods essential for education for susta-inable development. Identifying sustainability skills and competences.

Learning outcomes

Knowledge
 1. 1. The student knows the key concepts of sustainability.
 2. 2. The student knows the key pedagogical methodologies of education for sustainable development.
 3. 3. The student knows the key competences for sustainability.
 4. 4. The student knows that sustainability problems need to be addressed by combining different disciplines to initiate systemic change.
 5. 5. The student is familiar with national and international good practices of education for sustainable deve-lopment.
Ability
 1. 1. The student is able to articulate the values, principles and goals of sustainability.
 2. 2. The student is able to demonstrate sustainability as a holistic concept.
 3. 3. The student is able to develop a systemic approach across different sectors and disciplines.
 4. 4. The student is able to discover cause and effect relationships through specific environmental problems.
 5. 5. The student is able to design and deliver a project methodology on sustainability.
 6. 6. The student is able to develop educational material that encourages appropriate action on a sustainability issue.
 7. 7. The student is able to present sustainability solutions and ideas in a convincing way.
Attitude
 1. 1. The student collaborates with the lecturer and fellow students on acquiring knowledge.
 2. 2. The student extends his or her knowledge through continuous learning.
 3. 3. The student is open to the use of IT tools and solutions.
 4. 4. The student is open to the use of different innovative pedagogical methods.
 5. 5. The student strives to understand complex systems.
 6. 2. The student is open for well-founded critical comments.
 7. 3. The student collaborates with fellow students as part of a team to solve problems.
 8. 4. The student is able to apply systemic thinking.
Autonomy and responsibility
 1. 1. The student is able to independently plan the practical implementation of the methodologies of education for sustainable development.

Methodology of teaching

Presenting theoretical background through lectures and problem statements, communicate in writing and orally. Presenting and putting into practice practical methodologies of education for sustainable develop-ment.

Materials supporting learning

 • 1. Zöld Föld tankönyv. Kék Bolygó Alapítvány, Alapértékek Nonprofit Kft.Oktatási Hiva-tal, 2021.
 • 2. Fenntartható fejlődési célok oktatása. UNESCO, OFI, Eszterházy Károly Egyetem, 2017.
 • 3. Barna Orsolya, Soós Viktória: Kreatívan a klímaváltozásról, 2021.
 • 4. GreenComp: the European sustainability competence framework, JRC. 2022.
 • 5. Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna (szerk.): A természetvédelemben alkalmazható köz-gazdasági értékelési módszerek. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 2005

General Rules

Assessment of the learning outcomes described under 2.2. is based on one written test and one group assignment. The main requirements of gaining signature are the followings: 1) achieve at least 50% of the mid-term test and the group assignment

Performance evaluation methods

1. One mid-term test must be completed. This will assess the basic knowledge of students, and serves as a check of the understanding of basic concepts, terms and relationships. 2. The group assignments must be completed during the semester to evaluate the students ability to work together in solving complex sustainability problems through appropriate education for sustainable development methodologies.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50
 • Gyakorlati teljesítmény /Group assignment: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 91-100
Very good 87,5–90
Good 75–87
Satisfactory 62–74,5
Pass 50–61,5
Fail < 50

Correction and retake

1. Both the mid-term test and the group assignment presentation may be retaken. 2. The first retake can be taken for free as per the relevant laws on performance assessment and examination. 3. A second retake opportunity will be provided upon payment of a fee.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
nem releváns 8
nem releváns 32
nem releváns 50
nem releváns 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blok-kokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Bevezetés. A fenntarthatóság értelmezése. A fenntartható fejlődési célok. Fenntarthatóságra nevelésfő elemei, jó példái, projektmódszertan.
2. Környezetértékelési rendszerek megismerése.
3. Különböző ágazat specifikus problémák mélyebb összefüggéseinek értelmezése.
4. Innováció hatásának vizsgálata ágazatokra vetítve.
5. Gyakorlatok témái
6. A rendszerszemlélet, rendszerinnováció értelmezése, pedagógiai gyakorlatok a rendszerek szemléltetésére.
7. A fenntarthatósági kompetenciák, és a hozzájuk tartozó tudás, készségek és viselkedés megismerése többféle megközelítésben. Kihívás alapú fenntarthatóságra nevelés megismerése, gyakorlati kipróbálása. Fenntarthatósági összetett komplex problémák értelmezése többféle aspektusból.
8. Innováció szerepe a fenntarthatósági törekvésekben. Innováció értelmezése, története, tipizálása. A fenntarthatóság komplexitása. Komplex fenntarthatósági problémák esetén az érintettek felismerése, és együttműködés megtervezése. Fenntarthatósági akcióterv készítése.
9. Fenntartható jövőkép alkotás, alternatív jövőképek felvázolása. Fenntarthatósági megoldások prezentálása.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Barna Orsolya PhD hallgató barna.orsolya@gtk.bme.hu
Bozsoki Fruzsina PhD hallgató fruzsina.bozsoki@edu.bme.hu

Approval and validity of subject requirements