Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DEVELOPING COOPERATION II.
Course code
BMEGT51S362
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Feketéné Dr. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a támogató légkör hatását a szervezet hatékonyságára
 2. Ismeri a kapcsolatkezelés technikáit a szervezet és az egyének együttműködésében
 3. Ismeri a versengő és együttműködő helyzetek kezelését/alakítását
 4. Ismeri a munkatársi kiégés megelőzésének módszereit.
Ability
 1. Képes önreflexióra
 2. Képes a vezetői szerep tudatosítására.
 3. Képes konfliktuskezelésre.
 4. Képe a másokra történő odafigyelésre.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Klein Balázs, Klein Sándor (2012). A szervezet lelke. SHL Könyvek, Edge 2000 Kft, Budapest

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a konzultáción való 100 %-os aktív részvelte,a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Egy házi dolgozat beadása, amely egy köznevelési intézményben megjelenő konfliktus vezetői kezelését mutatja be. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat elkészítése: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 5

Correction and retake

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
10
10
25

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. szervezeti kultúra és támogató légkör a szervezetben, a szervezet és az egyének együttműködése
2. kapcsolatkezelés
3. konfliktusos helyezetek kezelése, attitűd- és nézetbeli különbségek, véleményegyeztetés
4. tudatos vezetői támogatás
5. motiválás, elkötelezettség kiváltása
6. együttműködő és versengő helyzetek kezelése
7. a munkatársi kiégés megelőzése

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements