Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ROLE OF MANAGEMENT FEEDBACK AND EVALUATION
ID (subject code)
BMEGT51S351
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Senior Manager in Public Education programme from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a szervezeti folyamatok alakításának módszereit
 2. Ismeri a kollégákkal való kapcsolattartás módszereit
 3. Ismeri a vezetői visszajelzés főbb elemeit
 4. Ismeri a szervezeti folyamatok támogatását szolgáló eszközöket
Skills
 1. Képes az elmélet és a saját élményű gyakorlatból a szervezet fejlesztésére
 2. Képes a szervezeti fejlesztések kiinduló elemzésére
 3. Képes a vezetői visszajelzéseket a személyes támogatás szolgáló eszközként használni.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Emberi erőforrásmenedzsment a közszolgálatban. Módszertani kézikönyv. (Szerk.: Karoliny Mártonné - Lévai Zoltán – Poór József) Szokratesz, 2005.
 • Mészáros Aranka: Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyeken ELTE Eötvös Kiadó, 2007.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott A konzultációkon való 80 %-os részvétel. Az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmány, mely a hallgató tapasztalataira épülve a vezetői visszajelzés konkrét folyamatát írja le.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

érdemjegy megállapítás

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
7
14
10
31

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A vezetői tevékenységek rendszere
2. A megfigyelés és értékelés
3. A visszacsatolás funkciója és formái a vezetői munkában
4. A visszacsatolás műfaji sajátosságai, delegálás és beszámoltatás
5. Az értékelés és önértékelés - reflexiók
6. Mikor van szükség coachra?

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Benedek András professor emeritus benedek.andras@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements