Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ROLE OF MANAGEMENT FEEDBACK AND EVALUATION
Course code
BMEGT51S351
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
7
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a szervezeti folyamatok alakításának módszereit
 2. Ismeri a kollégákkal való kapcsolattartás módszereit
 3. Ismeri a vezetői visszajelzés főbb elemeit
 4. Ismeri a szervezeti folyamatok támogatását szolgáló eszközöket
Ability
 1. Képes az elmélet és a saját élményű gyakorlatból a szervezet fejlesztésére
 2. Képes a szervezeti fejlesztések kiinduló elemzésére
 3. Képes a vezetői visszajelzéseket a személyes támogatás szolgáló eszközként használni.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Emberi erőforrásmenedzsment a közszolgálatban. Módszertani kézikönyv. (Szerk.: Karoliny Mártonné - Lévai Zoltán – Poór József) Szokratesz, 2005.
 • Mészáros Aranka: Kommunikáció és konfliktusok kezelése a munkahelyeken ELTE Eötvös Kiadó, 2007.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott A konzultációkon való 80 %-os részvétel. Az elmélet és a gyakorlat integrációját elemző esettanulmány, mely a hallgató tapasztalataira épülve a vezetői visszajelzés konkrét folyamatát írja le.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

érdemjegy megállapítás

Grading

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
7
14
10
31

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A vezetői tevékenységek rendszere
2. A megfigyelés és értékelés
3. A visszacsatolás funkciója és formái a vezetői munkában
4. A visszacsatolás műfaji sajátosságai, delegálás és beszámoltatás
5. Az értékelés és önértékelés - reflexiók
6. Mikor van szükség coachra?

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Benedek András professor emeritus benedek.andras@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements