Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND EVALUATION
Course code
BMEGT51S306
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to get acquainted with the function of human resource development and its methods ap-plicable in public education, to explore the career paths given in the system of public education, to get acquainted with the preparation of a career plan.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knowledge of the relationship system between HR and personnel development, interpretation of per-sonnel development, knowledge of different methods of development
 2. career interpretation, getting to know career types, creating a career plan Getting to know the HR audit framework
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • dr. Berki Éva - dr. Bosch Márta személyzetfejlesztés, munkaügyi szabályo-zás,teljesítmény-értékelés, minősítési eljárás (BME E-learning tananyag)
 • Balázs Éva: A közoktatás, mint humánerőforrás fejlesztési tényező Educatio 2003/4.(535-550)
 • Balázs Éva: Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban Új Pedagógiai Szemle 2002 április
 • Karolinyi Mártonné-Lévai Zoltán-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban Módszertani Kézikönyv Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kiadó Bp. 2005.
 • Koncz Katalin:Karriermenedzsment Aula Kiadó Bp.2004.
 • Nemeskéri Gyula-Pataki Csilla: A HR gyakorlata Ergofit Kft. Bp. 2007.
 • Lévai Zoltán-Bauer János: Személyügyi tevékenység gyakorlata Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kiadó Bp. 2002.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
85
90
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A HR stratégia fogalma, főbb elemei, kiemelten a személyzetfejlesztés.
2. A személyzetfejlesztés fogalma, alapkérdései. A személyzetfejlesztési stratégia.
3. A személyzetfejlesztési módszerei. Az egyéni karrier-utak tervezése. Karrier lehetőségek.
4. Képzés és/vagy fejlesztés értelmezése, lehetőségei.
5. A modern HR menedzsment jellegzetességei. HR audit, szervezet- fejlesztés.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements