Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND EVALUATION
ID (subject code)
BMEGT51S306
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to get acquainted with the function of human resource development and its methods ap-plicable in public education, to explore the career paths given in the system of public education, to get acquainted with the preparation of a career plan.

Academic results

Knowledge
 1. Knowledge of the relationship system between HR and personnel development, interpretation of per-sonnel development, knowledge of different methods of development
 2. career interpretation, getting to know career types, creating a career plan Getting to know the HR audit framework
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • dr. Berki Éva - dr. Bosch Márta személyzetfejlesztés, munkaügyi szabályo-zás,teljesítmény-értékelés, minősítési eljárás (BME E-learning tananyag)
 • Balázs Éva: A közoktatás, mint humánerőforrás fejlesztési tényező Educatio 2003/4.(535-550)
 • Balázs Éva: Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban Új Pedagógiai Szemle 2002 április
 • Karolinyi Mártonné-Lévai Zoltán-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban Módszertani Kézikönyv Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kiadó Bp. 2005.
 • Koncz Katalin:Karriermenedzsment Aula Kiadó Bp.2004.
 • Nemeskéri Gyula-Pataki Csilla: A HR gyakorlata Ergofit Kft. Bp. 2007.
 • Lévai Zoltán-Bauer János: Személyügyi tevékenység gyakorlata Szókratész Külgazdasági Akadémiai Kiadó Bp. 2002.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
5
85
90
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A HR stratégia fogalma, főbb elemei, kiemelten a személyzetfejlesztés.
2. A személyzetfejlesztés fogalma, alapkérdései. A személyzetfejlesztési stratégia.
3. A személyzetfejlesztési módszerei. Az egyéni karrier-utak tervezése. Karrier lehetőségek.
4. Képzés és/vagy fejlesztés értelmezése, lehetőségei.
5. A modern HR menedzsment jellegzetességei. HR audit, szervezet- fejlesztés.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements