Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DATA PROTECTION AND FREEDOM OF INTORMATION
Course code
BMEGT51S300
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
teacher
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri az Európai Unió adatkezelésre vonatkozó szabályait
 2. Ismeri az adatkezelésre vonatkozó hazai jogszabályokat és eljárásokat
 3. Ismeri a jogellenes adatkezelés következményeit, a panaszok kezelésének eljárásrendjét
 4. Ismeri a köznevelési intézményekre vonatkozó adatkezelési szabályozást
Ability
 1. Képes az adatkezelés alapfogalmainak értelmezésére,
 2. Képes az adatkezelés során felmerült jogsértések kezelésére
 3. Képes a tanulók, szülők személyes adatainak védelmét biztosítani
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Adatvédelemről gyerekeknek - http://www.naih.hu/adatvedelemr-l-gyerekeknek.html

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt három házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a nincs B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. A MOODLE rendszeren keresztül on-line teszt feladatsor kitöltése

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
16
6
30

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendszere, fogalmak
2. A személyes és a különleges (szenzitív) adatok fogalma, az adatkezelési felhatalmazás
3. Az adatkezelésre vonatkozó alapvető formai kötelezettségek
4. A jogellenes adatkezelés következményei, az adatkezeléssel összefüggő panaszok kezelése
5. Az adatkezeléssel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések
6. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok kezelése és nyilvánossága
7. Adatkezelés a köznevelési intézményekben: tanulók személyes adatainak kezelése, személyes adatok a védelme a tanulók teljesítményének értékelése során, munkavállalók (közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony) személyes adatainak védelme, adatvédelmi szabályzat, adatkezelés a KIR rendszerben, az intézményi honlapok adatvédelmi kérdései

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Borosné dr. Kalicz Éva

Approval and validity of subject requirements