Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHODOLOGY OF PRACTICAL SESSIONS
Course code
BMEGT51M519
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Email adress
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017

Objectives

– enable students to gain subject-specific knowledge required for designing and arranging learner activities to be performed during a contiguous summer training period, – provide specific knowledge related to the human resource, material and financial rules of the con-tiguous summer training period implemented within the framework of a student contract or col-laboration agreement, – promote the development of subject teacher competences related to the fulfilment of the goals of the contiguous summer training period.

Learning outcomes

Knowledge
 1. specific knowledge of the rules governing the contiguous summer training period connected to the subjects of the given professional discipline,
 2. the ability to connect subject specific instruction and the contiguous summer training period in a pedagogical design effort.
Ability
 1. familiarity with the documents facilitating the preparation, organisation and evaluation of the contiguous summer training period connected with adequate dual training qualification schemes warranted by education specialization programs.
 2. the ability to design the contiguous summer training period in a professional manner.
Attitude
 1. the acquisition of basic qualifications for the arrangement of the dual vocational programs related to teacher training and education specialization programs and the evaluation of the contiguous summer training period.
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Presentations, case study discussions, individual projects.

Materials supporting learning

 • 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről http://net.iogtar.hu/ir/gen/liiegv doc.cgi?docid=al 100187TV
 • 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról http://net.iogtar.hu/ir/gen/hiegy doc.cgi?docid=Al 300314.KOR
 • 1999. évi CXXI. Törvény a gazdasági kamarákról http://netiogtar.hu/ir/gen/hiegv doc.egi?docid=99900121 .TV
 • A magyarországi szakképzés rövid áttekintése CEDEFOP, Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011
 • 4. fejezet (31-42), 7. fejezet (56-58) www.cedefop.europa.eu/files/4103 HU.pdf
 • Készségigények Európában 2020-ra prognosztizálva
 • http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information resources/Bookshop/498/5191 en.pdf
 • A szakképzés Magyarországon ReferNet országjelentés 2012 Oktatásfejlesztési Observatory Központ
 • http://www.observatorv.org.hu/wp-content/uploads/2013/04/CR 2012 hun final.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvénye-sítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompe-tenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesí-tése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompe-tenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevé-keny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvita-tását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent >90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12
6
22
30
70

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az iskolai rendszerű szakképzés képzés keretében megvalósuló duális szakképesítések körének megismerése, a szakmai tanárszak szempontjából adekvát szakképesítések köréből a duális szakképzés keretében folyó képzések szaktárgyainak beazonosítása.
2. A szakmai tanári szakirány szempontjából adekvát szakképesítések szakképzési kerettanterveinek elemzése, a duális szakképzés órakereteinek, szakmai követelményeinek megismerése, a kapcsolódó összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények vizsgálata.
3. A potenciális gyakorlóhelyekkel való együttműködés formáinak elemzése, tanulószerződés, és az együttműködési megállapodás megkötésének tárgyi, személyi és pénzügyi feltételei.
4. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítésének dokumentumainak megismertetése.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Az 1.7. pontban megjelölt tantárgyfelelősön (Feketéné Dr. habil. Szakos Éva egyetemi docens (fekete.e@eik.bme.hu) túl további oktatóként a következőkre számítunk/számíthatunk:
dr. Kata János mestertanár
Csécsei Pál tudományos segédmunkatárs

Approval and validity of subject requirements