I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODOLOGY OF PRACTICAL SESSIONS
ID (subject code)
BMEGT51M519
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Feketéné Dr. habil. Szakos Éva
Position
associate professor
Contact details
feketene.szakos.eva@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017

Objectives

– enable students to gain subject-specific knowledge required for designing and arranging learner activities to be performed during a contiguous summer training period, – provide specific knowledge related to the human resource, material and financial rules of the con-tiguous summer training period implemented within the framework of a student contract or col-laboration agreement, – promote the development of subject teacher competences related to the fulfilment of the goals of the contiguous summer training period.

Academic results

Knowledge
 1. specific knowledge of the rules governing the contiguous summer training period connected to the subjects of the given professional discipline,
 2. the ability to connect subject specific instruction and the contiguous summer training period in a pedagogical design effort.
Skills
 1. familiarity with the documents facilitating the preparation, organisation and evaluation of the contiguous summer training period connected with adequate dual training qualification schemes warranted by education specialization programs.
 2. the ability to design the contiguous summer training period in a professional manner.
Attitude
 1. the acquisition of basic qualifications for the arrangement of the dual vocational programs related to teacher training and education specialization programs and the evaluation of the contiguous summer training period.
Independence and responsibility

Teaching methodology

Presentations, case study discussions, individual projects.

Materials supporting learning

 • 2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről http://net.iogtar.hu/ir/gen/liiegv doc.cgi?docid=al 100187TV
 • 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról http://net.iogtar.hu/ir/gen/hiegy doc.cgi?docid=Al 300314.KOR
 • 1999. évi CXXI. Törvény a gazdasági kamarákról http://netiogtar.hu/ir/gen/hiegv doc.egi?docid=99900121 .TV
 • A magyarországi szakképzés rövid áttekintése CEDEFOP, Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011
 • 4. fejezet (31-42), 7. fejezet (56-58) www.cedefop.europa.eu/files/4103 HU.pdf
 • Készségigények Európában 2020-ra prognosztizálva
 • http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information resources/Bookshop/498/5191 en.pdf
 • A szakképzés Magyarországon ReferNet országjelentés 2012 Oktatásfejlesztési Observatory Központ
 • http://www.observatorv.org.hu/wp-content/uploads/2013/04/CR 2012 hun final.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvénye-sítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompe-tenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesí-tése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompe-tenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevé-keny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvita-tását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent >90-100
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
6
22
30
70

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Az iskolai rendszerű szakképzés képzés keretében megvalósuló duális szakképesítések körének megismerése, a szakmai tanárszak szempontjából adekvát szakképesítések köréből a duális szakképzés keretében folyó képzések szaktárgyainak beazonosítása.
2. A szakmai tanári szakirány szempontjából adekvát szakképesítések szakképzési kerettanterveinek elemzése, a duális szakképzés órakereteinek, szakmai követelményeinek megismerése, a kapcsolódó összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos követelmények vizsgálata.
3. A potenciális gyakorlóhelyekkel való együttműködés formáinak elemzése, tanulószerződés, és az együttműködési megállapodás megkötésének tárgyi, személyi és pénzügyi feltételei.
4. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat teljesítésének dokumentumainak megismertetése.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Az 1.7. pontban megjelölt tantárgyfelelősön (Feketéné Dr. habil. Szakos Éva egyetemi docens (fekete.e@eik.bme.hu) túl további oktatóként a következőkre számítunk/számíthatunk:
dr. Kata János mestertanár
Csécsei Pál tudományos segédmunkatárs

Approval and validity of subject requirements