Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
THE METHODOLOGY OF MENTORING II.
Course code
BMEGT51S247
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Email adress
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

In the course of mentoring, to review the pedagogical knowledge of teacher candidates, to develop their skills and to form their attitudes, and to review the traditional and modern teaching and creative psychological meth-ods prevalent in teaching, and to compare their advantages and disadvantages.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. self-education, commitment to professional development (learning about new methods, experimenting with new methods, or introducing them)
 2. independence, creativity in pedagogical work and mentoring,
 3. taking on the importance of personal example in mentoring,
 4. empathy and attention in the relationship with teacher candidates - in connection with the analysis and understanding of the reasons for their choice of method
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Knausz Imre: A tanítás mestersége
 • 12009. október 31. http://mek.oszk.hu/01800/01817/index.Dhtmn A gondolattérkép-módszer (mindmapping)
 • A DELPHI módszer: - rövid áttekintő http://www.szeklerland-
 • foresiaht.ro/uDloaded/doc/delDhi konfzsiamondcsilla.doc
 • A szimulációs programok alkalmazása az oktatásban
 • http://www. iskolaiszin1ulaciok.hu/szimulacios-Dro2ra1n-alkalmaZfisa-az-
 • oktatásban
 • Dudás Margit: A belépő nézetek feltárása
 • httD://nti.btk.Dte.hu/doeitamas/BHF FlLES/html/28Keri/html/hefoD06.htm

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív rész-vétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Szimulációs játékok, főbb is¬mérvei és alkalmazásuk a saját pedagógia, illetve a mentori munkában. , A kauzális módszer főbb is¬mérvei és alkalmazásuk a saját pedagógia, illetve a mentori munkában.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements