Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
THE METHODOLOGY OF ASSESSMENT AND EVALUATION.
Course code
BMEGT51S244
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: students should get acquainted with the methods of pedagogical measurement and evalu-ation, their developmental role, the areas of measurement evaluation, with special regard to the examination system of public education.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
  1. The student is able to compile evaluation and feedback systems related to his / her own activities using measurement and evaluation methods.
  2. Able to adequately apply the methods in the educational process and use them in the development of the learner.
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés, In: Didaktika. (Szerk.): Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-pest 1998.
  • Szüdi János: Az ellenőrzés rendszere a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 2008.augusztus-szeptember

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • : 20%
  • : 60%
  • : 20%
  • : 100%

Proportion of examination elements in the rating

  • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12
78
90
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az értékelés fogalmának kialakulása. , Az értékelés funkciói, a visszacsatolás formái és jellemzői, kommunikációja. A diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés. , Az értékelés szerepe a személyiségfejlesztésben.
2. Az értékelés folyamata. , A mérés, a mérés metodológiája, közoktatási mérési típusok és eredmények. , Az értékelők jellemzői, akadályok és nehézségek az értékelésben. , A mérés és értékelés sajátosságai a mentori munkában.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements