I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
THE METHODOLOGY OF ASSESSMENT AND EVALUATION.
ID (subject code)
BMEGT51S244
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: students should get acquainted with the methods of pedagogical measurement and evalu-ation, their developmental role, the areas of measurement evaluation, with special regard to the examination system of public education.

Academic results

Knowledge
Skills
  1. The student is able to compile evaluation and feedback systems related to his / her own activities using measurement and evaluation methods.
  2. Able to adequately apply the methods in the educational process and use them in the development of the learner.
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés, In: Didaktika. (Szerk.): Falus Iván Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-pest 1998.
  • Szüdi János: Az ellenőrzés rendszere a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 2008.augusztus-szeptember

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • : 20%
  • : 60%
  • : 20%
  • : 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
78
90
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Az értékelés fogalmának kialakulása. , Az értékelés funkciói, a visszacsatolás formái és jellemzői, kommunikációja. A diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés. , Az értékelés szerepe a személyiségfejlesztésben.
2. Az értékelés folyamata. , A mérés, a mérés metodológiája, közoktatási mérési típusok és eredmények. , Az értékelők jellemzői, akadályok és nehézségek az értékelésben. , A mérés és értékelés sajátosságai a mentori munkában.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements