Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DEVELOPMENT ECONOMICS
ID (subject code)
BMEGT30A105
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Ligeti Zsombor
Position
associate professor
Contact details
ligeti.zsombor@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Economics
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 6

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 6

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2022/23/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 6

Direct prerequisites
Strong
- Közgazdaságtan I. (BMEGT30A003) – Economics I (microeconomics); Közgazdaságtan II. (BMEGT30A101) – Economics II (macroeconomics).
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Objectives

Development economics is a distinct yet very important extension of both traditional economics and political economy. While necessary concerned with efficient resource allocation and growth of aggregate output over time, development economics focuses also on the economic, social, and political institutions needed to bring about improvements in standard of living for the masses of poor people in developing nations. This introductory course in development economics helps students gain a better understanding of a number of critical questions about economies of the Third World nations. We focus on questions that illustrate the kinds of issues faced by almost every developing nation and indeed, every development economist, such as population, poverty, rural development, education, income distribution, unemployment, social and institutional problems of underdevelopment. During the course students study not only theoretical models but read and discuss case studies as well.

Academic results

Knowledge
 1. the stylized facts of international tendencies,
 2. the use of regression analysis on international data for international comparisons.,
 3. the concept of Granger causality,
 4. the classical models of development economics and their limitations,
 5. the new approaches of development economics,
 6. the welfare effect of international regulations,
 7. the effect of international economic policies on both developed and developing countries,
 8. the different exchange policies and their advantages and disadvantages.
Skills
 1. analyze international data,
 2. develop Granger causality between economic variables,
 3. compute and analyze different types of correlations (Pearson, Spearman and Kendall) among economic variables,
 4. compare the different development models and hypotheses.
 5. analyze different socio-economic development goals,
 6. interpret the role and impact of national and international development policies in different institutional frameworks,
 7. assess the impact of different economic policies in different historical and geographical contexts.
Attitude
 1. are open to learn and adapt the methodology of information technology tools, and the methods of regression and time series models.
 2. collaborate with their instructors and fellow students during the learning process,
 3. gain knowledge and information,
 4. are open to critical thinking,
 5. seek to learn about and apply different economic approaches.
Independence and responsibility
 1. are open to accept reliable critical remarks,
 2. are able to solve practical professional problems independently

Teaching methodology

Lectures, computational tasks and written communication, use of ICT tools and techniques, optional tasks prepared independently and in group work, work organization techniques.

Materials supporting learning

 • Kötelező – Obligatory: Todaro, Michael P. – Smith, Stephen C. (2020): Economic Development. (13th ed.) Addison-Wesley, London.
 • Kötelező – Obligatory: Rosling, Hans – Rönnlund, Anna Rosling – Rosling, Ola (2018): Tények. Libri Kiadó. Budapest.
 • Kötelező – Obligatory: Acemoglu, D. – Robinson, J. A. (2013): Miért buknak el nemzetek. A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. HVG Kiadó Zrt., Budapest.
 • Kötelező – Obligatory: A The Economist válogatott cikkei
 • Kötelező – Obligatory: Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni
 • Ajánlott – Recommended: Banerjee, Abhijit V. – Duflo, Esther (2019): Good Economics for Hard Times. Better Answers to Our Biggest Problems. Penguin Random House, London, UK.
 • Ajánlott – Recommended: Banerjee, Abhijit V. – Duflo, Esther (2016): A szegények gazdálkodása. A szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása. Balassi Kiadó, Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Deaton, A. (2017): A nagy szökés. Egészség, gazdagság, és az egyenlőtlenség eredete. Corvina Kiadó Kft. Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Giugale, Marcelo M. (2019): Gazdasági fejlődés. Amit mindenkinek tudnia kell. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Nafziger, Wayne E. (2012): Economic Development. (5th ed.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ajánlott – Recommended: Szentes Tamás (2011): Fejlődés-gazdaságtan. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Meier, G. M. – Rauch, J. E. (2005): Leading Issues in Economic Development. (8th ed.) Oxford University Press, New York.
 • Ajánlott – Recommended: Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015),
 • Ajánlott – Recommended: A World Bank válogatott kiadványai,

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi beadandó házifeladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), az előadásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) és írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladatok formájában a következő: a 4. és 11. tanulmányi héten a kiadott empirikus elemzések elvégzésével kerül sor a részteljesítmény-értékelésekre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a kontaktórákon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Írásbeli teljesítményértékelés: a tantárgy tudás és képesség kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, írásbeli vizsga formájában Az összegző teljesítményértékelés kitér az elsajátítandó fogalom- és eszköztár ismeretének és összefüggéseinek tesztelésére. 2. Évközi eredmények beszámítása: a vizsgán nyújtott teljesítmény mellett a végső érdemjegyben a szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések eredményét is figyelembe vesszük.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 50%
 • 2. részteljesítmény értékelés (2. házi feladat): 50%
 • összesen: 100%+

Percentage of exam elements within the rating

 • írásbeli vizsga: 90%
 • évközi eredmények beszámítása: 10%
 • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének nincs feltétele.

Issuing grades

%
Excellent 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. A két házi feladat és az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
házi feladat elkészítése 4
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 60
vizsgafelkészülés 30
összeseb 150

Approval and validity of subject requirements

0

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztettBevezetés a fejlődéselmélet gazdaságtanába. Globális perspektíva. CH 1.
2. A fejlődés elméletei: komparatív elemzés. CH 2.
3. A gazdasági fejlődés mérése és indikátorai. (kiadott anyag)
4. A gazdasági növekedés és fejlődés klasszikus modelljei. CH 3.
5. A neoklasszikus Solow-modell. CH 3. Appendix.
6. A gazdasági fejlődés legújabb elméletei. CH 4.
7. Szegénység és egyenlőtlenség. CH 5.
8. Népesség növekedés és gazdasági fejlődés. CH 6.
9. Urbanizáció és a városokba irányuló migráció. CH 7.
10. Oktatás és fejlődés kapcsolata. CH 8.
11. Nők szerepe a gazdasági fejlődésben. (kiadott anyag)
12. Fejlődés és a környezet kapcsolata. CH 10.
13. Fejlődéspolitikák. CH 11.
14. Külkereskedelem és fejlődés. CH 12.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Kupcsik Réka tanársegéd kupcsik.reka@gtk.bme.hu
Bánhidi Zoltán tudományos segédmunkatárs banhidi.zoltan@gtk.bme.hu
Dr. habil. Gilányi Zsolt docens gilanyi.zsolt@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements

0

0