Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DEVELOPMENT ECONOMICS
Course code
BMEGT30A105
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Ligeti Zsombor
Position
associate professor
Email adress
ligeti.zsombor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Economics

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Pre-requisites
strong
- Közgazdaságtan I. (BMEGT30A003) – Economics I (microeconomics); Közgazdaságtan II. (BMEGT30A101) – Economics II (macroeconomics).
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Objectives

Development economics is a distinct yet very important extension of both traditional economics and political economy. While necessary concerned with efficient resource allocation and growth of aggregate output over time, development economics focuses also on the economic, social, and political institutions needed to bring about improvements in standard of living for the masses of poor people in developing nations. This introductory course in development economics helps students gain a better understanding of a number of critical questions about economies of the Third World nations. We focus on questions that illustrate the kinds of issues faced by almost every developing nation and indeed, every development economist, such as population, poverty, rural development, education, income distribution, unemployment, social and institutional problems of underdevelopment. During the course students study not only theoretical models but read and discuss case studies as well.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the stylized facts of international tendencies,
 2. the use of regression analysis on international data for international comparisons.,
 3. the concept of Granger causality,
 4. the classical models of development economics and their limitations,
 5. the new approaches of development economics,
 6. the welfare effect of international regulations,
 7. the effect of international economic policies on both developed and developing countries,
 8. the different exchange policies and their advantages and disadvantages.
Ability
 1. analyze international data,
 2. develop Granger causality between economic variables,
 3. compute and analyze different types of correlations (Pearson, Spearman and Kendall) among economic variables,
 4. compare the different development models and hypotheses.
 5. analyze different socio-economic development goals,
 6. interpret the role and impact of national and international development policies in different institutional frameworks,
 7. assess the impact of different economic policies in different historical and geographical contexts.
Attitude
 1. are open to learn and adapt the methodology of information technology tools, and the methods of regression and time series models.
 2. collaborate with their instructors and fellow students during the learning process,
 3. gain knowledge and information,
 4. are open to critical thinking,
 5. seek to learn about and apply different economic approaches.
Autonomy and responsibility
 1. are open to accept reliable critical remarks,
 2. are able to solve practical professional problems independently

Methodology of teaching

Lectures, computational tasks and written communication, use of ICT tools and techniques, optional tasks prepared independently and in group work, work organization techniques.

Materials supporting learning

 • Kötelező – Obligatory: Todaro, Michael P. – Smith, Stephen C. (2020): Economic Development. (13th ed.) Addison-Wesley, London.
 • Kötelező – Obligatory: Rosling, Hans – Rönnlund, Anna Rosling – Rosling, Ola (2018): Tények. Libri Kiadó. Budapest.
 • Kötelező – Obligatory: Acemoglu, D. – Robinson, J. A. (2013): Miért buknak el nemzetek. A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. HVG Kiadó Zrt., Budapest.
 • Kötelező – Obligatory: A The Economist válogatott cikkei
 • Kötelező – Obligatory: Az előadások prezentációinak anyaga, ami a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni
 • Ajánlott – Recommended: Banerjee, Abhijit V. – Duflo, Esther (2019): Good Economics for Hard Times. Better Answers to Our Biggest Problems. Penguin Random House, London, UK.
 • Ajánlott – Recommended: Banerjee, Abhijit V. – Duflo, Esther (2016): A szegények gazdálkodása. A szegénység elleni küzdelem teljes újragondolása. Balassi Kiadó, Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Deaton, A. (2017): A nagy szökés. Egészség, gazdagság, és az egyenlőtlenség eredete. Corvina Kiadó Kft. Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Giugale, Marcelo M. (2019): Gazdasági fejlődés. Amit mindenkinek tudnia kell. Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Nafziger, Wayne E. (2012): Economic Development. (5th ed.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ajánlott – Recommended: Szentes Tamás (2011): Fejlődés-gazdaságtan. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.
 • Ajánlott – Recommended: Meier, G. M. – Rauch, J. E. (2005): Leading Issues in Economic Development. (8th ed.) Oxford University Press, New York.
 • Ajánlott – Recommended: Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2015),
 • Ajánlott – Recommended: A World Bank válogatott kiadványai,

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi beadandó házifeladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), az előadásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) és írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladatok formájában a következő: a 4. és 11. tanulmányi héten a kiadott empirikus elemzések elvégzésével kerül sor a részteljesítmény-értékelésekre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a kontaktórákon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Írásbeli teljesítményértékelés: a tantárgy tudás és képesség kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, írásbeli vizsga formájában Az összegző teljesítményértékelés kitér az elsajátítandó fogalom- és eszköztár ismeretének és összefüggéseinek tesztelésére. 2. Évközi eredmények beszámítása: a vizsgán nyújtott teljesítmény mellett a végső érdemjegyben a szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések eredményét is figyelembe vesszük.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 50%
 • 2. részteljesítmény értékelés (2. házi feladat): 50%
 • összesen: 100%+

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga: 90%
 • évközi eredmények beszámítása: 10%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének nincs feltétele.

Grading

%
Excellent 90
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. A két házi feladat és az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
házi feladat elkészítése 4
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 60
vizsgafelkészülés 30
összeseb 150

Approval and validity of subject requirements

0

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztettBevezetés a fejlődéselmélet gazdaságtanába. Globális perspektíva. CH 1.
2. A fejlődés elméletei: komparatív elemzés. CH 2.
3. A gazdasági fejlődés mérése és indikátorai. (kiadott anyag)
4. A gazdasági növekedés és fejlődés klasszikus modelljei. CH 3.
5. A neoklasszikus Solow-modell. CH 3. Appendix.
6. A gazdasági fejlődés legújabb elméletei. CH 4.
7. Szegénység és egyenlőtlenség. CH 5.
8. Népesség növekedés és gazdasági fejlődés. CH 6.
9. Urbanizáció és a városokba irányuló migráció. CH 7.
10. Oktatás és fejlődés kapcsolata. CH 8.
11. Nők szerepe a gazdasági fejlődésben. (kiadott anyag)
12. Fejlődés és a környezet kapcsolata. CH 10.
13. Fejlődéspolitikák. CH 11.
14. Külkereskedelem és fejlődés. CH 12.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Kupcsik Réka tanársegéd kupcsik.reka@gtk.bme.hu
Bánhidi Zoltán tudományos segédmunkatárs banhidi.zoltan@gtk.bme.hu
Dr. habil. Gilányi Zsolt docens gilanyi.zsolt@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements

0

0