Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHODOLOGY OF STAFF DEVELOPMENT AND EVALUATION
Course code
BMEGT51S232
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professzor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a HR stratégia fogalmát, főbb elemeit, kiemelten a személyzetfejlesztést.
 2. Ismeri a pedagógus életpálya modell célját, funkcióját, az életpálya fokozatait.
 3. Ismeri a kompetencia alapú tanári minősítés keretrendszrét
Ability
 1. Képes egy köznevelési intézmény személyzetfejlesztési (továbbképzési) tervének kidolgozására
 2. Képes támogatni a szervezet tagjainak karriercéljait
 3. Képes támogatni a pedagógusokat portfóliójuk elkészítésében.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Barlai Róbertné: Teljesítményértékelés - Pedagógusok és vezetők munkájának értékelése Műszaki Könyvkiadó 2007.
 • Balázs Éva: Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban Új Pedagógiai Szemle 2002 április
 • Koncz Katalin:Karriermenedzsment Aula Kiadó Bp.2004.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréningfoglalkozás óraszámának 100 %-ban való teljesítése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line vizsga (teszt) a MOODLE felületen

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
6
8
18

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A HR stratégia fogalma, főbb elemei, kiemelten a személyzetfejlesztés.
2. A személyzetfejlesztés fogalma, alapkérdései. A személyzetfejlesztési stratégia..
3. A személyzetfejlesztési módszerei. Az egyéni karrier-utak tervezése. Karrier lehetőségek.
4. Képzés és/vagy fejlesztés értelmezése, lehetőségei.
5. A modern HR menedzsment jellegzetességei. HR audit, szervezetfejlesztés.
6. A pedagógus életpálya modell célja, funkciója, az életpálya fokozatai.
7. A pedagógus minősítés jogszabályi háttere, folyamata és a pedagógus minősítés keretrendszere.
8. Kompetencia alapú tanárképzés, és a kompetencia alapú tanári minősítés keretrendszere.
9. A portfolió szerepe a pedagógus minősítési folyamatban.
10. A pedagógus teljesítményértékelés terén megvalósult „jó gyakorlatok” esetpéldái.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements