Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODOLOGY OF SCHOOL ADMINISTRATION
ID (subject code)
BMEGT51S231
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professzor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a kompetencia-menedzsment hatását a szervezet fejlesztésére
 2. Ismeri a személyprofil meghatározásának módszerét
 3. Ismeri a korcsoportos motiváció lehetőségeit
 4. Ismeri az irányítás és a vezetés kapcsolatát
Skills
 1. Képes a szervezeti hatékonyság relációjában a kompetencia-deficetet. felszínre hozni
 2. Képes szervezeti kompetencia-térképet és kompetencia-szótárt készíteni
 3. Képes a korcsoportra irányuló komptencia-szintleírást készíteni
 4. Képes a korcsoportnak megfelelő motivációs eszközök használatára
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr. Kalicz Éva – Mezei Gyula- Pósfainé dr. Bakota Éva: Alkalmazott vezetéselmélet, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2019.
 • Tóth Tiborné: Minőségmenedzsment az iskolában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tréningen tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréning óraszámának 100 % -os teljesítése aktív részvétel mellett. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line írásbeli vizsga – teszt feladatsor a MOODLE rendszeren keresztül

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • :

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
5
10
10
25

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.

Lecture topics
1. Az intézményvezetés ismeretkörébe tartozó fogalmak egységes használata
2. Szituációs gyakorlatok az alábbi témákban: kompetencia-szótár készítése különböző pedagógus feladatokhoz, korcsoportos motivációs lehetőség feltárása, minősítés kommunikációja, esettanulmányok alapján tudásmegosztás

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements