Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHODOLOGY OF SCHOOL ADMINISTRATION
Course code
BMEGT51S231
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professzor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a kompetencia-menedzsment hatását a szervezet fejlesztésére
 2. Ismeri a személyprofil meghatározásának módszerét
 3. Ismeri a korcsoportos motiváció lehetőségeit
 4. Ismeri az irányítás és a vezetés kapcsolatát
Ability
 1. Képes a szervezeti hatékonyság relációjában a kompetencia-deficetet. felszínre hozni
 2. Képes szervezeti kompetencia-térképet és kompetencia-szótárt készíteni
 3. Képes a korcsoportra irányuló komptencia-szintleírást készíteni
 4. Képes a korcsoportnak megfelelő motivációs eszközök használatára
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Kalicz Éva – Mezei Gyula- Pósfainé dr. Bakota Éva: Alkalmazott vezetéselmélet, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2019.
 • Tóth Tiborné: Minőségmenedzsment az iskolában. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tréningen tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréning óraszámának 100 % -os teljesítése aktív részvétel mellett. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line írásbeli vizsga – teszt feladatsor a MOODLE rendszeren keresztül

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87-100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
10
10
25

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.

Topics of lectures
1. Az intézményvezetés ismeretkörébe tartozó fogalmak egységes használata
2. Szituációs gyakorlatok az alábbi témákban: kompetencia-szótár készítése különböző pedagógus feladatokhoz, korcsoportos motivációs lehetőség feltárása, minősítés kommunikációja, esettanulmányok alapján tudásmegosztás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements