Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INTERNATIONAL ECONOMICS
Course code
BMEGT30A008
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
Exam grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Ligeti Zsombor
Position
associate professor
Email adress
ligeti.zsombor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Economics

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 6

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Objectives

The aim of this course is to provide students with an understanding of the principles and applications of international economics, so that students will be prepared to face the future complexities of the world economy. The course will cover the law of comparative advantage, the gains from trade, the Ricardian model, the Heckscher–Ohlin theory, the standard and recent developments in trade theories based on imperfect competition and economics of scale, tariff and non-tariff barriers, customs unions, and international factor movements, balance of payments and adjustment policies, fixed and flexible exchange rates, the internationalization of financial markets, international capital mobility, international macroeconomic policy coordination.

Learning outcomes

Knowledge
 1. hiányzik
 2. hiányzik
 3. hiányzik
 4. hiányzik
 5. hiányzik
 6. hiányzik
Ability
 1. explore, systematize and analyze facts and basic connections using the studied international economic theories and methods,
 2. analyze the advantages and disadvantages of classical international economic models,
 3. interpret the role and impact of trade policy in different institutional frameworks,
 4. judge the impact of different economic policies on different exchange rate regimes,
 5. determine the complex consequences of foreign trade processes,
 6. follow and interpret world economic, international business processes, changes in related policies and legislation relevant to economic policy and the field, their effects.
Attitude
 1. are open to learn and adapt the methodology of information technology tools, and the methods of regression and time series models.
 2. collaborate with their instructors and fellow students during the learning process,
 3. gain knowledge and information,
 4. are open to critical thinking,
 5. seek to learn about and apply different economic approaches.
Autonomy and responsibility
 1. are open to accept reliable critical remarks,
 2. are able to solve practical professional problems independently.

Methodology of teaching

Lectures, computational tasks and written communication, use of ICT tools and techniques, optional tasks prepared independently and in group work, work organization techniques.

Materials supporting learning

 • Kötelező – Obligatory: Krugman, P. R. – Obstfeld, M.: Nemzetközi gazdaságtan. PANEM Kiadó, Budapest. 2009. 1–6., 8–9., 12–17. fejezetek.
 • Kötelező – Obligatory: Major Klára – Szabó-Bakos Eszter – Szilágyi Katalin: Nemzetközi gazdaságtan feladatgyűjtemény. PANEM Kiadó, Budapest, 2004.
 • Ajánlott – Recommended: Krugman, P. R. – Obstfeld, M. – Melitz, M. J. (2018): nternational Economics. Theory and Policy. (11th ed.) Addison-Wesley, Boston.
 • Ajánlott – Recommended: Rodrik, D. (2014): A globalizáció paradoxona. Corvina Kiadó, Budapest.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a vizsgaidőszakban tett írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. Írásbeli teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, írásbeli vizsga formájában. Az összegző teljesítményértékelés kitér az elsajátítandó fogalom- és eszköztár ismeretének és összefüggéseinek tesztelésére.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga: 100%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének nincs feltétele.

Grading

%
Excellent 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail 50

Correction and retake

Az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
félévközi készülés az előadásokra 14
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 50
vizsgafelkészülés 30
összesen 150

Approval and validity of subject requirements

0

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Bevezetés. A nemzetközi gazdaságtan helye a közgazdaságtani elméleteken belül. A nemzetközi gazdaságtan jelentősége és főbb kérdései. (1. fejezet)
2. A külkereskedelem szerkezetét meghatározó tényezők eltérő megközelítései. Munkatermelékenység és komparatív előny: a ricardói modell. Súrlódásokkal bővített többszereplős ricardói modell. (2. fejezet)
3. Specifikus termelési tényezők és jövedelemelosztás. (3. fejezet)
4. Erőforrások és külkereskedelem: a Heckscher–Ohlin-modell. (4. fejezet)
5. A külkereskedelem alapmodellje. (5. fejezet)
6. Méretgazdaságosság, tökéletlen verseny és nemzetközi kereskedelem. (6. fejezet)
7. Kereskedelempolitika eszközei. (8. fejezet)
8. A Kereskedelempolitika politikai gazdaságtana. (9. fejezet)
9. A nemzetközi jövedelem-elszámolása és a fizetési mérleg. (12. fejezet)
10. Árfolyam és devizapiac. Pénz, kamatláb, valutaárfolyam. (13–14. fejezet)
11. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon.(15. fejezet)
12. Kibocsátás és devizaárfolyam rövid távon. I. (16. fejezet)
13. Kibocsátás és devizaárfolyam rövid távon. II. (16. fejezet)
14. Rögzített árfolyam és devizapiaci intervenció. (17. fejezet)

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kapás Judit egyetemi docens kapas.judit@gtk.bme.hu
Bánhidi Zoltán tudományos segédmunkatárs banhidi.zoltan@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements

0

0