Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PRACTICE III.
Course code
BMEGT51S223
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
12
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
9
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri az elmélet és a gyakorlat viszonyát
 2. Ismeri az adott köznevelési intézmények fenntartóira vonatkozó működésének szabályozását
 3. Ismeri egy adott fenntartói/szakszolgálati szervezet szervezeti felépítését, szabályozottságát.
 4. Ismeri a vezető feladatait egy adott fenntartói/szakszolgálati szervezet szervezeti kultúrájának formálásában
Ability
 1. Képes az elmélet és a gyakorlat összevetésére, következtetések megfogalmazására
 2. Képes a működés szabályozását átlátni, javaslatokat megfogalmazni
 3. Képes a jogszabályi előírások értelmezésére, a megvalósulás vizsgálatára, javaslatok megfogalmazására
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó a gyakorlaton szerzett új ismeretek befogadására
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és azok gyakorlati megvalósítására javaslatokat fogalmaz meg.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Az adott gyakorlati munkahely (fenntartó/szakszolgálat) szabályzatai

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlat befejezést követő 2 héten belül beadott házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja a gyakorlaton tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (gyakorlat): az előírt kontakt órák és gyakorlati órák maradéktalan teljesítése. Ennek hiányában a tárgy az adott félévben nem értékelhető 2. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat) a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • kritérium:
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
16
14
10
40

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Felkészítés a gyakorlati munkahelyen történő megfigyelési szempontokra
2. A köznevelési intézmények fenntartóira vonatkozó szabályozások (állami és nem állani fenntartók)
3. A pedagógia szakszolgálatokra vonatkozó szabályozások (állami és nem állani fenntartók)
4. A gyakorlati hely vezetőjének szerepe a fenntartói hatáskörök jogszerű ellátásában
5. A gyakorlati hely vezetőjének szerepe a szakszolgálati feladatok jogszerű ellátásában
6. Az elmélet és gyakorlat kritikus elemzése.
7. Tudásmegosztás a csoport tagjai között a saját gyakorlatból

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements