Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CONFLICT MANAGEMENT
Course code
BMEGT51S216
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Email adress
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a konfliktusok okait, forrásait
 2. Ismeri a konfliktusok funkcióit
 3. Ismeri a konfliktusok megoldási formáit
 4. Ismeri a konfliktusmegoldás folyamatát
Ability
 1. Képes a konfliktusok formáinak felismerésére.
 2. Képes a konfliktusok szereplőinek azonosítására
 3. Képes a konfliktusok megoldására a megfelelő formákat megtalálni
 4. Képes a konfliktusok során érzelmei kezelésére.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Bangó, J. (2009. szeptember). A konfliktus szemantikájának áttekintése, globális konfliktusok és a pedagógia. Valóság, LII. 9., 14-26.
 • Bodnár, É., & Pfister, É. (2002). Az iskolai konfliktusmegoldás a szervezeti kultúra tükrében. In Életvilágok találkozása - Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata (old.: 58-73). Budapest: Aula.
 • Bíró, K. (2008.). Agresszió az iskolában - és a jog? Budapest: Jogismeret Alapítvány
 • Szekszárdi, J. (2004). A konfliktusok pedagógiája. In A. Dombi, J. Oláh, & I. Varga, A neveléselmélet alapkérdései (old.: 334-348). Gyula: APC-Stúdió.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréning óraszámának 100 %-os teljesítése aktív részvétellel. 2. személyes tapasztalat alapján egy, 10-12 oldal terjedelmű dolgozat egy felismert konfliktus azonosítási folyamatáról, a konfliktus kezelésének menetéről B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • házi feladat: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
10
10
25

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A konfliktusok okai, forrásai.
2. Hogyan tanulható a konfliktuskezelés.
3. A konfliktusok funkciói.
4. A konfliktusok megoldási formái: erőszakos konfliktusmegoldások, erőszakmentes konfliktusmegoldások,
5. A konfliktusmegoldás folyamata: a konfliktus azonosítása, konfliktus elemzése.
6. A szereplők azonosítása.
7. Az érzelmek kezelése.
8. A megoldási módok.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements