Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CONFLICT MANAGEMENT
ID (subject code)
BMEGT51S216
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Contact details
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a konfliktusok okait, forrásait
 2. Ismeri a konfliktusok funkcióit
 3. Ismeri a konfliktusok megoldási formáit
 4. Ismeri a konfliktusmegoldás folyamatát
Skills
 1. Képes a konfliktusok formáinak felismerésére.
 2. Képes a konfliktusok szereplőinek azonosítására
 3. Képes a konfliktusok megoldására a megfelelő formákat megtalálni
 4. Képes a konfliktusok során érzelmei kezelésére.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Bangó, J. (2009. szeptember). A konfliktus szemantikájának áttekintése, globális konfliktusok és a pedagógia. Valóság, LII. 9., 14-26.
 • Bodnár, É., & Pfister, É. (2002). Az iskolai konfliktusmegoldás a szervezeti kultúra tükrében. In Életvilágok találkozása - Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata (old.: 58-73). Budapest: Aula.
 • Bíró, K. (2008.). Agresszió az iskolában - és a jog? Budapest: Jogismeret Alapítvány
 • Szekszárdi, J. (2004). A konfliktusok pedagógiája. In A. Dombi, J. Oláh, & I. Varga, A neveléselmélet alapkérdései (old.: 334-348). Gyula: APC-Stúdió.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréning óraszámának 100 %-os teljesítése aktív részvétellel. 2. személyes tapasztalat alapján egy, 10-12 oldal terjedelmű dolgozat egy felismert konfliktus azonosítási folyamatáról, a konfliktus kezelésének menetéről B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • házi feladat: 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
5
10
10
25

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A konfliktusok okai, forrásai.
2. Hogyan tanulható a konfliktuskezelés.
3. A konfliktusok funkciói.
4. A konfliktusok megoldási formái: erőszakos konfliktusmegoldások, erőszakmentes konfliktusmegoldások,
5. A konfliktusmegoldás folyamata: a konfliktus azonosítása, konfliktus elemzése.
6. A szereplők azonosítása.
7. Az érzelmek kezelése.
8. A megoldási módok.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements