Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
Course code
BMEGT51S214
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Köznevelési mestervezető szak 2016/17/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a kommunikáció modelljét, a csatornák működését
 2. Ismeri a kommunikáció eszközeit
 3. Ismeri a metakommunikáció fogadóra gyakorolt hatását
 4. Ismeri a vezetői kommunikáció terepeit, a formális és informális csatornák szervezeti kultúrára gyakorolt hatását.
Ability
 1. Képes a szervezet kommunikációs csatornáinak kiépítésére, működtetésére, kezelésére
 2. Képes a kommunikációs stílusok helyzetfüggő alkalmazására
 3. Képes az IKT eszközök használatával kommunikálni
 4. Képes a világháló kommunikációs célú használatára
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Benedek István: Szervezeti kommunikáció, jegyzet, BME MPT 2020
 • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, 1997.
 • Deli Carnegi: A hatásos beszéd módszeri. HVG 1990
 • Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula 1986

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a tréningen tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: a tréningen óraszámának100 %-os teljesítése aktív részvétel mellett. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. On-line írásbeli vizsga – teszt feladatsor a MOODLE rendszeren keresztül

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
10
10
25

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll.

Topics of lectures
1. A szervezeti kommunikáció ismeretkörébe tartozó fogalmak egységes használata
2. Szituációs gyakorlatok az alábbi témákban: PR és média alapok, média ismeretek, stilisztika és sajtónyelv, társadalmi kommunikáció, reklám- és hirdetésszervezés, média etika, etikett és protokoll, arculattervezés, nyitott számítógépes hálózatok

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Borosné dr. Kalicz Éva külsős oktató

Approval and validity of subject requirements