Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
EDUCATOR ROLES AND EFFECTIVENESS
ID (subject code)
BMEGT51S208
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Contact details
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a pedagógus szerepeket, munkatevékenységeit
 2. Ismeri a pedagógiai folyamatok tervezését
 3. Ismeri a pedagógusok és az intézmény együttműködésének formáit
 4. Ismeri az oktatási folyamat jogszabályi és pedagógiai hátterét
Skills
 1. Képes saját pedagógiai munkatevékenységét megszervezni az intézményi pedagógiai programja alapján
 2. Képes a gyakorlatban új eljárásokat és technikákat elsajátítani
 3. Képes szakmai önismeretre és önreflexióra
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Sipos Imre: A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében BMGE Műszaki Pedagógia Tanszék jegyzet, Budapest 2019.
 • Cserné Aderman Gizella: A pedagógus szerepe a tanítás–tanulás folyamatában, különös tekintettel a tanulói teljesítmények ellenőrzésére és értékelésére, Neumann Kht., 2005. Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés : a tárgy konzultációs óranak 80 %-án aktív részvétel B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • -:

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
4
8
4
16

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2.
3. Pedagógiai folyamattervezés, a tervezés követelményei, a pedagógiai munka szakaszai, köznevelési programok, Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, a pedagógiai, nevelési program, helyi tantervek. , A tanulók munkájának értékelése
4. A nevelési, oktatási folyamat tervezése, intézményi feladatok megszervezése, a tanév, tanítási év rendje, éves munkaterv, a tanév szervezési feladatai. , A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák, logikus gondolkodás, cselekvőképesség, motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz.
5. A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei , Az eredményesség és a hatékonyság értelmezése , A hatékonyság kérdése, Hatékonyság és szelektivitás , Eredményesség , Méltányosság és eredményesség
6. Az eredményesség és a hatékonyság lehetséges mutatói , Az OECD indikátorok és az iskolai hatékonyság mutatói Az iskola nevelési hatékonyságának főbb kritériumai

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements