Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
EDUCATOR ROLES AND EFFECTIVENESS
Course code
BMEGT51S208
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
senior lecturer
Email adress
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a pedagógus szerepeket, munkatevékenységeit
 2. Ismeri a pedagógiai folyamatok tervezését
 3. Ismeri a pedagógusok és az intézmény együttműködésének formáit
 4. Ismeri az oktatási folyamat jogszabályi és pedagógiai hátterét
Ability
 1. Képes saját pedagógiai munkatevékenységét megszervezni az intézményi pedagógiai programja alapján
 2. Képes a gyakorlatban új eljárásokat és technikákat elsajátítani
 3. Képes szakmai önismeretre és önreflexióra
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Sipos Imre: A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében BMGE Műszaki Pedagógia Tanszék jegyzet, Budapest 2019.
 • Cserné Aderman Gizella: A pedagógus szerepe a tanítás–tanulás folyamatában, különös tekintettel a tanulói teljesítmények ellenőrzésére és értékelésére, Neumann Kht., 2005. Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés : a tárgy konzultációs óranak 80 %-án aktív részvétel B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. szóbeli vizsga

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • -:

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4
8
4
16

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2.
3. Pedagógiai folyamattervezés, a tervezés követelményei, a pedagógiai munka szakaszai, köznevelési programok, Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, a pedagógiai, nevelési program, helyi tantervek. , A tanulók munkájának értékelése
4. A nevelési, oktatási folyamat tervezése, intézményi feladatok megszervezése, a tanév, tanítási év rendje, éves munkaterv, a tanév szervezési feladatai. , A pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák, logikus gondolkodás, cselekvőképesség, motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz.
5. A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei , Az eredményesség és a hatékonyság értelmezése , A hatékonyság kérdése, Hatékonyság és szelektivitás , Eredményesség , Méltányosság és eredményesség
6. Az eredményesség és a hatékonyság lehetséges mutatói , Az OECD indikátorok és az iskolai hatékonyság mutatói Az iskola nevelési hatékonyságának főbb kritériumai

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements