I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PORTFOLIO 2.
ID (subject code)
BMEGT51M535
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
10
Laboratory
0
Type of assessment
signature
Number of credits
0
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No. 580.065/2017 Valid from September 1., 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. az e-portfolió készítés megismertetése
Skills
 1. a mentortanárral, szaktanárokkal való együttműködés fejlesztése a portfolió dokumentumok gyűjtésében, rendszerzésében és önértékelésében
 2. a portfolió dokumentumok reflektív értékelése
Attitude
Independence and responsibility
 1. az e- portfolió dokumentumok gyűjtése, rendszerezése
 2. önreflexiós képesség formálása

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfolió Gondolat Kiadó
 • Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfolió
 • http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf
 • Kimmel Magdolna (2002): A refletív gyakorlat gyökerei Pedagógusképzés 2002.3.120-123.p.
 • Szabóné dr. Berki Éva (2015): Mentori keretek - mentori szerepek - mentori feladatok
 • http://kozokos.moodle,appi.bme.hu/mod/folder/view,php?id=25466
 • Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése Gondolat Kiadói Kör 2003. Budapest ISBN 963 9500 61 5

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good
Good
Satisfactory
Pass
Fail

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
8
44
60
120

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Szabóné dr. Berki Éva c. egyetemi docens berki.e@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements