Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
EDUCATION AND TECHNOLOGY
ID (subject code)
BMEGT51A539
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
4
Subject Coordinator
Name
Horváth Cz. János
Position
research assistant
Contact details
horvath-czinger.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 6

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017

Objectives

The subject has dual aims. Its primary objective is to review and complement students’ knowledge in the following two topics according to the latest research results: The history of education and traditional and modern techniques and technologies supporting instruction. The second objective is the introduction of theoretical models facilitating the practical application of new instruction technologies. Altogether the subject aims to nurture a comprehensive learning perspective enabling students to orient themselves in the topic.

Academic results

Knowledge
 1. the milestones of the history of education,
 2. the evolution and main phases of instruction technology,
 3. the main international tendencies and theoretical aspects of instruction technology,
 4. differing methodological approaches in technologically determined learning spaces.
Skills
 1. Independent analysis of learning methods,
 2. Recognition of causality behind the development of instruction technology,
 3. Understands and interprets the role of technology in education,
 4. Evaluates the impact of various technology-centred approaches in case of differing content.
Attitude
 1. Cooperation with instructor and peers during knowledge acquisition,
 2. Decisive, constructive, cooperative, and takes the initiative during group work,
 3. Open and receptive towards the latest results of Pedagogy and learning practice,
 4. Strives for accurate and error free problem solving.
Independence and responsibility
 1. Considers and solves problems and tasks independently according to the given resources,
 2. Open to justified critical observations,
 3. In order to fulfil the specific objectives he can work autonomously or in collaboration with other group members while mobilizing the respective theoretical knowledge and skills

Teaching methodology

Lectures, the use of IT devices and techniques, optional individual and group projects, the practical implementation of theoretical aspects (editing digital picture, sound, and video) Practical photography preparation tasks.

Materials supporting learning

 • Horváth Cz. János: A digitális média kezelésének alapjai (kézirat)
 • Horváth Cz. János, Lévai Jenő, Dr. Molnár György: Oktatás és technológia (Tankönyvtár, on-line tananyag)
 • Karlovitz János - Karlovitz János Tibor: Korszerű oktatástechnológia
 • Enczi Zoltán: A digitális fotózás műhelytitkai kezdőknek
 • Scott Kelby: A digitális fotós könyv

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi beadandó házi feladat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja, beadandó házi feladat formájában a következő: a 13. tanulmányi héten a kiadott témákkal kapcsolatos tanulmány megírásával, vagy digitális média-formában való feldolgozásával kerül sor a részteljesítmény-értékelésekre. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (1. házi feladat): 50%
 • évközi eredmények beszámítása: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

1) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 2) A házi feladat a a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
12
46
60
120

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Oktatástechnológi története 1.
2. Oktatástechnológi története 2.
3. Feltörekvő technológiák, helyük az oktatás rendszerében
4. Okos eszközök és okos felhasználók (programozói szemlélet kialakítása)
5. Eszközök a digitális médiához 1. (hang- és képszerkesztés)
6. Eszközök a digitális médiához 2. (videószerkesztés)
7. Eszközök a digitális médiához 3. (médiagyakorlat)
8. Digitális médiagyakorlat
9. Fényképkészítés elmélete
10. Fényképkészítési gyakorlatok (belső tér)
11. Fényképkészítési gyakorlatok (belső tér)
12. Fényképkészítési gyakorlatok (külső tér)
13. Fényképkészítési gyakorlatok (külső tér)
14. Konzultáció

Additional lecturers

Name Position Contact details
Csécsei Pál csecsei@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements