Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
COMMUNICATION
Course code
BMEGT51A511
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. habil. Szűts Zoltán
Position
associate professor
Email adress
szuts.z@eik.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2019.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
Ability
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Materials supporting learning

  • Tófalvy Tamás: A digitális jó és rossz születése. Technológia, kultúra és újságírás 21. századi átalakulása. Buda-pest, L’Harmattan, 2017.
  • Denis McQuail: A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Wolters Kluwer, 2009.
  • Képes Gábor – Álló Géza: A jövő múltja. Neumanntól az internetig. [Alföldi István szerk.] Budapest, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 2013.
  • Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet – A testbeszédtől az internetig. Budapest, Typotex, 2014.
  • Horányi Özséb: A kommunikációról. In Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Buda-pest, Osiris, 2001. 22–34.
  • Szűts Zoltán: Online. Budapest, Wolters Kluwer, 2018.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése házi- és/vagy projektfeladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a gyakorlatvezető határozza meg. - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlat folyamatában, felkérésre vezetett példamegoldás a hallgatók előtt; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • részteljesítmény értékelés (házi/projekt fel-adat): 50%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 50%
  • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

  • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

A házi és/vagy projektfeladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
32
30
20
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A kommunikáció fogalma, tényezői. Szakmai kommunikációs elméletek és azok alkalmazása a szakképzésben. Kulturális és társadalmi beágyazottság.
2. A kommunikáció fajtái. Verbális és nonverbális kommunikáció. Kommunikációs csatornák. Gesztusok és proxémia.
3. Innovatív, IKT alapú kommunikáció használata az oktatásban. A digitális szakadék.
4. A kommunikáció és a média kapcsolata. Médiakonvergencia. Digitális tartalmak.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements