I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ORGANIZATIONAL DIAGNOSIS
ID (subject code)
BMEGT52S154
Type of subject
Contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
16
Laboratory
0
Type of assessment
mid-therm grade
Number of credits
4
Subject Coordinator
Name
Gerákné dr. Krasz Katalin
Position
assistant professor
Contact details
krasz.kata@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Work and Organisational Psychologist 2010

Subject Role: Compulsory core material

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The aim of the course is to acquaint students with the organizational diagnostic models and tools, as well as their application possibilities. to be able to select the relevant diagnostic tool, method and analyze, interpret, evaluate, communicate and diagnose the results of the organization. and select the appropriate intervention method based on its results.

Academic results

Knowledge
 1. The student acquires a comprehensive knowledge of the systems approach of organizations, the basic concepts of organizational diagnosis, models and methods that help to describe organizational diag-nostics and organizational operation.
 2. The student learns the steps of the process of organizational diagnosis
 3. The student acquires knowledge of the aspects of exploring needs and defining objectives
 4. The student gets acquainted with the methods of organizational diagnosis, the possibilities of data collection, pitfalls and the main information about the processing and interpretation of the results
 5. The student becomes familiar with the types, process, and methods of feedback on survey results
 6. The student gets to know the concept and tools of OCI and the joyful organization diagnostic approac-hes, and the possibilities and experiences of using the tools through concrete examples.
Skills
 1. Ability to communicate professionally on these topics, in oral and in written form
 2. The student is able to properly explore organizational needs and determine the exact goals of organizati-onal diagnosis
 3. The student is able to plan and carry out an organisational diagnosis, to process the results of the survey
 4. The student will be able to interpret the results of the diagnosis and report the results adequately
 5. The student is able to identify areas and methods of intervention based on the results of the assessment.
Attitude
 1. Open to the latest, trend-setting knowledge on organisational diagnosis
 2. Willing to cooperate with representatives of other professions on a given issue
 3. Proactively takes action and contributes to issues affecting his/her work
 4. Is able to listen to and accept the views and opinions of others
 5. Has a desire for continuous self-development
Independence and responsibility
 1. Ability to independently assess and make decisions on issues affecting his/her professional activities
 2. Ability to plan and carry out organisational diagnosis independently and to summarise and report back the results of the analysis in an appropriate format
 3. Assumes responsibility for the tasks and programmes planned and/or managed
 4. Represents his/her profession responsibly and ethically.

Teaching methodology

Lecture, interactive class exercises, group work, practical exercises.

Materials supporting learning

 • Gelei A. (2006): A szervezet interpretatív megközelítése, In: Vezetéstudomány, XXXVIII. Évf., Különszám 79-97.o
 • Adizes, I. (1992): Vállalatok életciklusai, HVG kiadó, Budapest
 • Block P. (2005): Makulátlan tanácsadás, HVG kiadó, Budapest
 • Lövey, I., Manohar, S.N. (2003): Az örömteli szervezet, HVG Kiadó, Budapest
 • Poór J. (2016): Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Akadémia Kiadó, Budapest
 • Yalom, I (2001): A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata, Animula, Budapest
 • Barczy M. (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás, Animula, Budapest
 • Szőnyi G. (2005): Csoportok és csoportozók – A lélektani munkára építő csoportok vezetése, Medicina, Budapest
 • Torma K. (2009): Tréning vagy csoportpszichoterápia: hasonlóságok és különbségek, In Tanácsadás és terápia, szerk. Kulcsár Éva, ELTE Eötvös Kiadó, Budapests
 • Dobák M. (2001) . Szervezeti formák és vezetés. KJK-KERSZÖV Budapest.
 • Klein B., Klein S. (2004). A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó, Budapest
 • Belbin, M. (2003). A team, avagy az együttműködő csoport. Edge 2000 Kiadó, Budapest 

General Rules

The assessment of the learning outcomes set out in point 2.2 is based on the preparation of an individual ho-mework, its presentation and the answering of questions related to the topic.

Performance assessment methods

Detailed description of the performance assessments during the term period: performance assessment: practical assignment - preparation and presentation of a term paper.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • partial performance evaluation - preparation and presentation of a practical task: 100%
 • sum: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good > 90
Good 80–89
Satisfactory 70–79
Pass 50–69
Fail < 50

Retake and late completion

The student may substitute an individual homework.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
16
96
120

Approval and validity of subject requirements

Pre-2017, next review September 2021.

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Szervezetek rendszerszemléletű megközelítései, a szervezeti diagnózis alapfogalmai, szervezeti diagnosztikai és a szervezeti működés leírását segítő modellek pl. EFQM Modell, Vállalati Életciklus Modell, 7-S modell, SWOT, PEST stb.
2. Szervezeti diagnózis folyamatának lépéseit
3. A szervezeti diagnózissal kapcsolatos igények feltárásának és a célkitűzés meghatározásának szempontjai
4. A szervezeti diagnózis módszerei, az adatgyűjtés lehetőségei, buktatóit és az eredmények feldolgozása és értelmezése
5. Az eredmények visszacsatolásának típusai, folyamata és módszerei
6. Az OCI mint diagnosztikai megközelítés koncepciója és eszköze. Konkrét példákon keresztül az eszköz alkalmazásának lehetőségei és tapasztalatai.
7. Az örömteli szervezet, mint diagnosztikai megközelítés koncepciója és eszköze. Konkrét példákon keresztül az eszköz alkalmazásának lehetőségei és tapasztalatai.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Németh Gergely megbízott oktató nemeth.gergely@cova.hu
Dr. Torma Kálmán megbízott oktató tormak@tmtconsulting.hu
Zsikla Gábor megbízott oktató zsikla.gabor@flow.hu
Kosztra Balázs megbízott oktató bkosztra@concordia-od.hu

Approval and validity of subject requirements