Valtozasok

SUBJECT DATA

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Introduction to modern physics
Course code
BMETE15MX28
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Papp Zsolt
Position
asst. professor
Email adress
papp.zsolt@ttk.bme.hu
Organizational unit for the subject

External department

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2017/18/2 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2018/19/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2016/17/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2016/17/1 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
-

Objectives

To learn the basic theory of special theory of relativity and quantum mechanics and to be able to use the mathe-matical methods to make model simulations. To introduce the ideology and aspect of modern physics.

Learning outcomes

Knowledge
  1. The student can understand clearly the basic idea of special theory of relativity and quantum physics and also the performance of experiments and devices based on quantum effects by the end of the semester.
Ability
  1. By the end of the semester the student can make simple simulations based on model of quantum mechanics.
Attitude
  1. The student can improve his or her knowledge of quantum physics and theory of relativity.
Autonomy and responsibility
  1. The student can communicate to engineers and physicists about problems of modern physics.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

  • Az előadások vázát képező PPT file-ok elérhetősége a Fizikai Intézet honlapjáról. A könyvtárban kölcsönözhető szakkönyvek.

General Rules

Előadások látogatása, aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A félév végén a vizsgaidőszakban a hallgatók vizsgán adhatnak számot a tudásukról. A hallgatók a félév során 2 zh-t írhatnak. Azok eredménye beszámítható a vizsgaeredménybe (50%). Amennyiben az összpontszám eléri a 55%-t, a hallgató megajánlott jegyet is kaphat.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • 1. zh és 2. zh eredmény: 50%

Proportion of examination elements in the rating

  • Szóbeli : 50% ill. 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az előadások látogatása 70 % felett.

Grading

%
Excellent >90-100
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69
Pass 40–54
Fail < 40

Correction and retake

1. és 2. pót-zh, ismétlő vizsga, valamint a következő (őszi) félévben vizsgakurzus

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
28
10
24
90

Approval and validity of subject requirements

-

Topics discussed during the semester

-

Topics of lectures
1. Relativisztikus kinematika és dinamika relativisztikus effektusok, modellezés.
2. Kvantummechanikai alapkísérletek.
3. A kvantummechanika matematikai módszerei.
4. Fény-anyag kölcsönhatás
5. Az elektron spinje, atommodell
6. Kvantumos effektuson alapuló eszközök (PMP, detektorok, stb.)
7. Lézerek, holográfia, nagypontosságú optikai mérési módszerek
8. Magfizika, radioaktivitás (atombomba, H-bomba, atomerőmű, stb.)
9. Félvezető eszközök (tranzisztor, dióda, detektor, CCDstb.)
10. Orvosi képalkotó eszközök (CT, PET, PET-CT)

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Simon Ferenc
Dr. Bokor Nándor

Approval and validity of subject requirements

-