Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Physics 112
Course code
BMETE13AX18
Course type
contact lesson
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
7
Course leader
Name
Dr. Simon Ferenc
Position
professor
Email adress
simon@eik.bme.hu
Organizational unit for the subject

External department

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2010

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
Matematikai A1a – Mathematics A1a (BMETE90AX00)
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
-

Objectives

To learn the basic theory of classical physics and special theory of relati-vity and the basic experiments of quantum mechanics. To admit the aspect of physics.

Learning outcomes

Knowledge
  1. The student can learn and understand the basic models of classical physics, the basics of special theory of relativity and the effects of basic experiments of quantum physics.
Ability
  1. The student has got an aspect of physics by the end of the semester.
Attitude
  1. The student with the knowledge of classical physics and the most important laws of physics (conser-vation laws) can understand engineering projects based on physical effects.
Autonomy and responsibility
  1. The student can participate in teamwork of different innovative projects using his or her knowledge and aspect of physics.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

  • Az előadások vázát képező PPT file-ok elérhetősége a Fizikai Intézet honlapjáról. A könyvtárban kölcsönözhető szakkönyvek. Az előadásokon bemutatott kísérletek videói letölthetők a fizipédia oldaláról.

General Rules

Előadások látogatása, aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A félév végén a vizsgaidőszakban a hallgatók vizsgán adhatnak számot a tudásukról. A hallgatók a félév során 2 zh-t írhatnak. Azok eredménye beszámítható a vizsgaeredménybe (50 %). Amennyiben az összpontszám eléri a 55%-t, a hallgató megajánlott jegyet is kaphat.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • 1. zh és 2. zh eredmény: 50%

Proportion of examination elements in the rating

  • Írásbeli vizsga: 50% ill. 100%
  • Szóbeli vizsga: opcionális

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az előadások látogatása 70 % felett.

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69,5
Pass 40–54
Fail < 40

Correction and retake

1. és 2. pót-zh, ismétlő vizsga, valamint a következő (őszi) félévben vizsgakurzus

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
84
56
20
50
210

Approval and validity of subject requirements

-

Topics discussed during the semester

-

Topics of lectures
1. Kinematika
2. Dinamika
3. Hullámtan
4. Termodinamika
5. Elektrosztatika
6. Elektrodinamika
7. Optika
8. Relativisztikus kinematika
9. Relativisztikus dinamika
10. Kvantummechanikai alapkísérletek. Schrödinger-egyenlet, hullámfüggvény.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Papp Zsolt

Approval and validity of subject requirements

-