Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
Physics 112
ID (subject code)
BMETE13AX18
Type of subject
contact lesson
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
7
Subject Coordinator
Name
Dr. Simon Ferenc
Position
professor
Contact details
simon@eik.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
External department
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme 2010

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
Matematikai A1a – Mathematics A1a (BMETE90AX00)
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
-

Objectives

To learn the basic theory of classical physics and special theory of relati-vity and the basic experiments of quantum mechanics. To admit the aspect of physics.

Academic results

Knowledge
  1. The student can learn and understand the basic models of classical physics, the basics of special theory of relativity and the effects of basic experiments of quantum physics.
Skills
  1. The student has got an aspect of physics by the end of the semester.
Attitude
  1. The student with the knowledge of classical physics and the most important laws of physics (conser-vation laws) can understand engineering projects based on physical effects.
Independence and responsibility
  1. The student can participate in teamwork of different innovative projects using his or her knowledge and aspect of physics.

Teaching methodology

Materials supporting learning

  • Az előadások vázát képező PPT file-ok elérhetősége a Fizikai Intézet honlapjáról. A könyvtárban kölcsönözhető szakkönyvek. Az előadásokon bemutatott kísérletek videói letölthetők a fizipédia oldaláról.

General Rules

Előadások látogatása, aktív részvétel.

Performance assessment methods

A félév végén a vizsgaidőszakban a hallgatók vizsgán adhatnak számot a tudásukról. A hallgatók a félév során 2 zh-t írhatnak. Azok eredménye beszámítható a vizsgaeredménybe (50 %). Amennyiben az összpontszám eléri a 55%-t, a hallgató megajánlott jegyet is kaphat.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • 1. zh és 2. zh eredmény: 50%

Percentage of exam elements within the rating

  • Írásbeli vizsga: 50% ill. 100%
  • Szóbeli vizsga: opcionális

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az előadások látogatása 70 % felett.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69,5
Pass 40–54
Fail < 40

Retake and late completion

1. és 2. pót-zh, ismétlő vizsga, valamint a következő (őszi) félévben vizsgakurzus

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
84
56
20
50
210

Approval and validity of subject requirements

-

Topics covered during the term

-

Lecture topics
1. Kinematika
2. Dinamika
3. Hullámtan
4. Termodinamika
5. Elektrosztatika
6. Elektrodinamika
7. Optika
8. Relativisztikus kinematika
9. Relativisztikus dinamika
10. Kvantummechanikai alapkísérletek. Schrödinger-egyenlet, hullámfüggvény.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Papp Zsolt

Approval and validity of subject requirements

-