Valtozasok

SUBJECT DATA

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Course code
BMEKOKUMN91
Course type
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Kovács Gábor
Position
assistant professor
Email adress
gabor.kovacs@logisztika.bme.hu
Organizational unit for the subject

External department

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2017/18/2 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2018/19/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2016/17/1 félévtől (Őszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser mesterszak 2016/17/1 félévtől (Tavaszi féléves kezdés)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
2021/22. tavaszi félévtől

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Az ellátási-elosztási rendszerekhez és azok elemzéséhez kapcsolódó alapok ismerete
 2. Az anyagmozgató rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete
 3. A raktározási rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete
 4. A csomagolástechnikához kapcsolódó alapok ismerete
 5. A szállítási logisztika alapjai, a szállítási láncok, az áruszállítási módok, áruszállító járművek
 6. A logisztikai szolgáltató központok és city logisztika
 7. A vállalatirányítási rendszerek felépítésének, funkcióinak ismerete
 8. A vállalati logisztikai folyamat reprezentációjának ismerete
Ability
 1. Képes az ellátási-elosztási rendszerek működésének jellemzéséhez szükséges elemzések elvégzésére
 2. Képes az ellátási-elosztási rendszerek kritikai értékelésére, javaslattételre
 3. Képes az anyagmozgató rendszerek megértésére, működésének jellemzésére, egyszerűbb kapcsolódó méretezések elvégzésére
 4. Képes a raktározási rendszerek megértésére, működésének jellemzésére, egyszerűbb kapcsolódó mére-tezések elvégzésére
 5. Képes az áruszállítási hálózatok megértésére, azok megfelelő használatára
 6. Képes egyszerűbb csomagolástechnikai méretezések elvégzésére
 7. Képes logisztikai IT rendszerek megértésére
Attitude
 1. Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal
Autonomy and responsibility
 1. • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • A tantárgy segédanyagait a hallgatók a Moodle rendszeren keresztül érhetik el 

General Rules

A teljesítményértékelés során az elhangzott tananyagból elméleti és számpéldák egyaránt szerepelhetnek, alapvetően moodle segítségével történik a teljesítményértékelés lebonyolítása, írásbeli formában

Performance evaluation methods

Írásbeli zárthelyi és vizsga

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1 db zárthelyi: 50%

Proportion of examination elements in the rating

 • Írásbeli vizsga: 50%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A zárthelyi sikeres minimum 50%-os szintű teljesítése, jelenlét az előadások minimum 60%-án

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 87,5–90
Good 75–87
Satisfactory 62–74,5
Pass 50–61,5
Fail < 50

Correction and retake

A Zárthelyi egy alkalommal pótolható, minden esetben a legutóbb elért eredmény kerül figyelembevételre

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
56
10
14
30
40
150

Approval and validity of subject requirements

-

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. Az ellátási-elosztási rendszerekhez és azok elemzéséhez kapcsolódó alapok
2. Az anyagmozgató rendszerekhez kapcsolódó alapok
3. A raktározási rendszerekhez kapcsolódó alapok
4. A csomagolástechnikához kapcsolódó alapok
5. A szállítási logisztika alapjai
6. Logisztikai szolgáltató központok, city logisztika
7. A vállalatirányítási rendszerek felépítése, funkciói
8. A vállalati logisztikai folyamat reprezentációja

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Bakos András egyetemi tanársegéd bakos.andras@kjk.bme.hu
Bertalan Marcell egyetemi tanársegéd bertalan.marcell@kjk.bme.hu
Lénárt Balázs egyetemi tanársegéd lenart.balazs@kjk.bme.hu
Sárdi Dávid PhD hallgató sardi.david@kjk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements

2021/22. tanév tavaszi félévtől