Valtozasok

SUBJECT DATA

Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ID (subject code)
BMEKOKUMN91
Type of subject
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Kovács Gábor
Position
assistant professor
Contact details
gabor.kovacs@logisztika.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
External department
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Manager Msc from 2017/18//term 2 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2018/19/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2016/17/Term 1 (Autumn term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 1

Programme: Engineering Manager Msc from 2016/17/Term 1 (Spring term start)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
2021/22. tavaszi félévtől

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Az ellátási-elosztási rendszerekhez és azok elemzéséhez kapcsolódó alapok ismerete
 2. Az anyagmozgató rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete
 3. A raktározási rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete
 4. A csomagolástechnikához kapcsolódó alapok ismerete
 5. A szállítási logisztika alapjai, a szállítási láncok, az áruszállítási módok, áruszállító járművek
 6. A logisztikai szolgáltató központok és city logisztika
 7. A vállalatirányítási rendszerek felépítésének, funkcióinak ismerete
 8. A vállalati logisztikai folyamat reprezentációjának ismerete
Skills
 1. Képes az ellátási-elosztási rendszerek működésének jellemzéséhez szükséges elemzések elvégzésére
 2. Képes az ellátási-elosztási rendszerek kritikai értékelésére, javaslattételre
 3. Képes az anyagmozgató rendszerek megértésére, működésének jellemzésére, egyszerűbb kapcsolódó méretezések elvégzésére
 4. Képes a raktározási rendszerek megértésére, működésének jellemzésére, egyszerűbb kapcsolódó mére-tezések elvégzésére
 5. Képes az áruszállítási hálózatok megértésére, azok megfelelő használatára
 6. Képes egyszerűbb csomagolástechnikai méretezések elvégzésére
 7. Képes logisztikai IT rendszerek megértésére
Attitude
 1. Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal
Independence and responsibility
 1. • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • A tantárgy segédanyagait a hallgatók a Moodle rendszeren keresztül érhetik el 

General Rules

A teljesítményértékelés során az elhangzott tananyagból elméleti és számpéldák egyaránt szerepelhetnek, alapvetően moodle segítségével történik a teljesítményértékelés lebonyolítása, írásbeli formában

Performance assessment methods

Írásbeli zárthelyi és vizsga

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1 db zárthelyi: 50%

Percentage of exam elements within the rating

 • Írásbeli vizsga: 50%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A zárthelyi sikeres minimum 50%-os szintű teljesítése, jelenlét az előadások minimum 60%-án

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 87,5–90
Good 75–87
Satisfactory 62–74,5
Pass 50–61,5
Fail < 50

Retake and late completion

A Zárthelyi egy alkalommal pótolható, minden esetben a legutóbb elért eredmény kerül figyelembevételre

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
56
10
14
30
40
150

Approval and validity of subject requirements

-

Topics covered during the term

Lecture topics
1. Az ellátási-elosztási rendszerekhez és azok elemzéséhez kapcsolódó alapok
2. Az anyagmozgató rendszerekhez kapcsolódó alapok
3. A raktározási rendszerekhez kapcsolódó alapok
4. A csomagolástechnikához kapcsolódó alapok
5. A szállítási logisztika alapjai
6. Logisztikai szolgáltató központok, city logisztika
7. A vállalatirányítási rendszerek felépítése, funkciói
8. A vállalati logisztikai folyamat reprezentációja

Additional lecturers

Name Position Contact details
Bakos András egyetemi tanársegéd bakos.andras@kjk.bme.hu
Bertalan Marcell egyetemi tanársegéd bertalan.marcell@kjk.bme.hu
Lénárt Balázs egyetemi tanársegéd lenart.balazs@kjk.bme.hu
Sárdi Dávid PhD hallgató sardi.david@kjk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements

2021/22. tanév tavaszi félévtől