Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
CAREER PLANNING
Course code
BMEGT52M522
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Oroszné Dr. Perger Mónika
Position
assistant professor
Email adress
perger.monika@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar – HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 25 Nov 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The objective of the course is to provide students with a basic knowledge of the topic of career choice, career planning, and to experience the process of career planning based on their own experience through specific practice. Enrich their knowledge in a professionally authentic but experiential form, which will enable them to plan for a more conscious career later on.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the concept of career choice, the factors that play a role in it.
 2. They are familiar with the concept of career and major career theories.
 3. They know the purpose and role of career counseling and career coaching in career planning.
 4. They are aware of the role of self-knowledge in the career planning process.
 5. They know the most important job search channels where they can find job opportunities.
 6. They understand the structures and roles of resume and cover letter.
 7. They are familiar with the roles of the job interview and the Assessment Center in the selection process.
 8. They are aware of what forms of employment and career opportunities employers offer.
 9. They know the concept of personal branding.
Ability
 1. They are able to identify the main factors and motives involved in their own career choice.
 2. They can determine the career paths that appear today based on career theories.
 3. They can specify precisely in which cases career counseling can help and in what cases career coaching can help.
 4. Based on their her self-knowledge, they are able to identify, the strengths, values, goals that are decisive for their own career planning.
 5. They are able to find job opportunities using the main job search channels.
 6. They can write resume and cover letter appropriate for particular jobs.
 7. They are able to consciously prepare for job interviews and tasks in Assessment Centers.
 8. They can think more consciously about their future plans for your career.
 9. They can define the content of their own personal brand.
Attitude
 1. They are collaborative with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open, interested in the opinions of others.
 3. They feel needs to increase their self-knowledge.
 4. They strive for self-criticism.
 5. They need to expand your previously acquired knowledge with knowledge from other disciplines.
Autonomy and responsibility
 1. They can carry out individual tasks and research work related to the given topics in autonomous ways.
 2. They take responsibility for their own work
 3. They accept substantiated critical remarks openly.
 4. The connection of knowledge from different fields of science appears in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, individual (e-learning) Moodle assignment, questionnaires, use of IT tools and techniques, pair- and team-work during lectures.

Materials supporting learning

 • Bolles, R. N. (2013): Karrieriránytű. Álláskeresők és pályamódosítók kézikönyve. Budapest: HVG Könyvek
 • Pintér Zsolt (2007): Hogyan csináljunk karriert? Az álláskeresés enciklopédiája. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
 • Séllei Beatrix, Takács Ildikó (szerk.) (2014): Pszichológia a gyakorlatban. Budapest: Typotex

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése e-learning házi feladatok és összegző tanulmányi teljesítményértékelés alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tárgyfelelőse határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (e-learning házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg a moodle felületen, vagyis e-learning formában készített házi feladat, amely kapcsolódik az előadások témáihoz. A házi feladat tartalmát, követelményeit, határidejét, értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 60%
 • Részteljesítmény értékelés (e-learning házi feladatok): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85-90
Good 75–85
Satisfactory 65–75
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

1. Az e-learning házi feladatok a leadási határidő után az előre megadott pótlási határidőkig díjmentesen pótolhatók. 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
7
10
10
5
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. A karrierhorgony modell
3. Pályaválasztási kérdések, a pályaválasztás elméletei
4. Önismeret és mások megismerése
5. Kompetenciák a munkában
6. Szocializáció, munkahelyi szocializáció
7. Karriertanácsadás és coaching
8. Önismereti kérdőívek
9. Pályaválasztási kérdőívek (Super, Holland)
10. „Karriertörténetem”. Önéletrajzi munkafüzet a sikeres életpályáért
11. Önéletrajz és motivációs levél
12. Állásinterjú gyakorlat
13. Assessment Center gyakorlat
14. Karriermenedzsment, személyes márka alakítása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Takács Ildikó címzetes egyetemi tanár takacs.ildiko@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements