Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VISUAL READABILITY IN THE CITY
ID (subject code)
BMEGT43M187
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to explore the system of visual elements that help the readability of big cities and orientation in them. During the course, students can learn about the modern metropolis as a cultural melting pot and innovative milieu. The dimensions of multi-layered visual communication in the city will be discussed. The individual sessions combine the analysis of philosophical, architectural theory, urban sociology and social psychology texts, creative tasks and city walks.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes.
Skills
 1. Reliable use of professional language
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Analytical skills
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Independence and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Teaching methodology

lecturing, in class assignments and discussion

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)
 • Batár, A., 2005. Láthatatlan építészet. Budapest: Ab Ovo Kiadói Kft.
 • Gehl, J., 2014. Élhető városok. Budapest: Terc.
 • Lynch, K., 1960. The Image of the City. Cambridge MA: MIT Press.
 • Vossoughian, N., 2011. Otto Neurath: The Language of Global Polis. Rotterdam: NAi Publishers.
 • Mumford, L., 1985. A város a történelemben. Budapest: Gondolat
 • Meggyesi, T., 1985. A városépítés útjai és tévútjai. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
 • Lukovics, T., 2014. Bevezetés az építészetelméletbe. Budapest: Terc.
 • Le Corbusier 1968. A jövő nagyvárosai. Budapest: Gondolat.

General Rules

Az értékelés reflexiókat, az előadásokat és a vizsga értékelését foglalja magában.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Reflexiók A hallgatók minden óra előtt leadnak egy rövid reflexiót az adott órához kapcsolódó kötelező szakirodalomról. (Ahol több szakirodalom is szerepel, ott a hallgató választhat, hogy melyikről ad le reflexiót.) A reflexió három típusú lehet: Mind map: Az olvasott szöveg gondolatmenetének vizuálisan elrendezett ismertetése. A mind map-et papíron kell elkészíteni, és az óra előtt kell leadni. Részletes szövegvázlat (1500-2000 leütés): A részletes szövegvázlatnak tartalmazni a kell az olvasott szöveg fő megállapításait és érvelési szerkezetét, logikus, áttekinthető vázlat formájában. A részletes szövegvázlatot az óra megkezdése előtt kell elküldeni az oktató e-mail címére, az e-mail tárgya „szövegvázlat” legyen. Recenzió (2000-2500 leütés): A recenziónak tartalmaznia kell az olvasott szöveg fő megállapításait, a hallgató önálló véleményét, gondolatait, valamint legalább egy konkrét példát, amit a hallgató az olvasottak alapján elemez. A recenziót az óra megkezdése előtt kell elküldeni az oktató e-mail címére, az e-mail tárgya „recenzió” legyen. 2. Előadások Egyeztetett beosztás szerint minden órán hallgatói prezentációval történik az óra szövegének felvezetése. Minden hallgató a félévben három alkalommal ad elő.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • reflexive remarks: 20
 • presentations: 30
 • total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • exam: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák 30%-át meg nem haladó hiányzás, valamint az, hogy a hallgató a félévközi feladatokra szerezhető pontok felét megszerezze. A jelenlétet az oktató minden órán katalógussal ellenőrzi.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85-94
Good 70–84
Satisfactory 60-69
Pass 50-59
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 52
preparation for assignments 58
preparation for exam 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. A város fogalma, a vele foglalkozó diszciplínák és azok megkezöletíseinek áttekintése 2. Városépítészet, urbanisztika 3. Városszociológia 4. Környezetpszichológia 5. Fenntarthatóság 6. A várost alakító tényezők és szereplők rendszerének áttekintése 7. A város vizualitásának áttekintése, vizsgálata, kritikája: megvalósult projektek, jó gyakorlatok megismerése és javaslattétel saját projektekre

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
dr. Dúll Andrea egyetemi tanár

Approval and validity of subject requirements