Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
VISUAL CREATIVE INDUSTRIES
Course code
BMEGT43M184
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Email adress
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 0

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kulturális iparágak specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 0

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 0

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Vizuális kommunikáció specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The course provides insight into the institutional system, operating mechanisms, psychology, socio-cultural and economic background of creative and visual industries. During the semester, students independently (or in groups) manage a fictitious or real project, they can develop their ideas and vision based on the lectures and the reports and advices of the creative professionals invited.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes.
Ability
 1. Reliable use of professional language
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Analytical skills
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Autonomy and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Methodology of teaching

Lecture, in class discussions and individual project

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

Fontos az órai aktivitás: a vizuális intelligencia, a képi, asszociatív készségek fejlesztéséhez elengedhetetlen az a párbeszéd, mely az oktató és a hallgató között alakul ki a közös órai munka során.

Performance evaluation methods

1. Órai aktivitás 2. Szakirodalmak feldolgozása 3. Beszámoló a projekt haladásáról

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • classroom activity: 20
 • processing literature: 20
 • project presentation: 10
 • total: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • final presentation: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák min. 70%-án való részvétel. A vizsgára jelentkezés feltétele a szorgalmi időszakban kapott valamennyi feladat teljesítése és a rájuk kapható pontok legalább felének megszerzése.

Grading

%
Excellent 95
Very good 85-94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
class attendance 52
preparation for test 58
reading 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

1. A csapatmunka alapelvei, kötelességek és felelősségek 2. A projektek menedzselésének alapelvei, tipikus és gyakori hibák és kivédésük lehetőségei 3. A megrendelő, a tervező és a projektmenedzser szerepei, kapcsolataik jellegzetességei 4. A vizualitáshoz köthető projektek jellegzetességei, gyakori problémái és azok kiküszöbölési lehetőségei 5. A projektekről szóló beszámolók, prezentációk kritériumai, jó gyakorlatai 6. A vizualitáshoz köthető iparágak felépítése, működése, sajátosságai, ismert(ebb) szereplői, képviselői

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
dr. Gács Anna egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements