Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VISUAL CREATIVE INDUSTRIES
ID (subject code)
BMEGT43M184
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Digital media specialisation (from 2018)

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Cultural industries specialisation (from 2018)

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Communication design specialisation (from 2018)

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The course provides insight into the institutional system, operating mechanisms, psychology, socio-cultural and economic background of creative and visual industries. During the semester, students independently (or in groups) manage a fictitious or real project, they can develop their ideas and vision based on the lectures and the reports and advices of the creative professionals invited.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 2. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.)
 3. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes.
Skills
 1. Reliable use of professional language
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Analytical skills
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Independence and responsibility
 1. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 2. Responsible, professionally based social presence
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Teaching methodology

Lecture, in class discussions and individual project

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

Fontos az órai aktivitás: a vizuális intelligencia, a képi, asszociatív készségek fejlesztéséhez elengedhetetlen az a párbeszéd, mely az oktató és a hallgató között alakul ki a közös órai munka során.

Performance assessment methods

1. Órai aktivitás 2. Szakirodalmak feldolgozása 3. Beszámoló a projekt haladásáról

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • classroom activity: 20
 • processing literature: 20
 • project presentation: 10
 • total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • final presentation: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák min. 70%-án való részvétel. A vizsgára jelentkezés feltétele a szorgalmi időszakban kapott valamennyi feladat teljesítése és a rájuk kapható pontok legalább felének megszerzése.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85-94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 52
preparation for test 58
reading 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. A csapatmunka alapelvei, kötelességek és felelősségek 2. A projektek menedzselésének alapelvei, tipikus és gyakori hibák és kivédésük lehetőségei 3. A megrendelő, a tervező és a projektmenedzser szerepei, kapcsolataik jellegzetességei 4. A vizualitáshoz köthető projektek jellegzetességei, gyakori problémái és azok kiküszöbölési lehetőségei 5. A projektekről szóló beszámolók, prezentációk kritériumai, jó gyakorlatai 6. A vizualitáshoz köthető iparágak felépítése, működése, sajátosságai, ismert(ebb) szereplői, képviselői

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
dr. Gács Anna egyetemi docens

Approval and validity of subject requirements