Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
CREATIVE INDUSTRIES, SUBCULTURAL ECONOMIES
ID (subject code)
BMEGT43M145
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Barna Róza Emília
Position
associate professor
Contact details
barna.emilia@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Cultural industries specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 2

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Cultural spaces specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 2

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Digital media specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

This subject, based on the Cultural Industries course, focuses instead on the artificial separation of the production and consumption of cultural goods, on the interrelationship between these two endpoints of the flow of cultural goods. The course examines the functioning of cultural markets from a "bottom-up" perspective, i.e. instead of the processes taking place at large industry levels, it examines the above questions at the level of local, particular, small cultural communities and individuals. We pay special attention to the social and economic logics that jointly operate subcultural economies, as well as to the relationship between formal and informal cultural economies. In the subcultural markets and the "market" of reports, in addition to the intermingling of producer and consumer functions, we also examine the role of mediation, i.e. we also examine the interactions between subcultural economies, subcultural media, "mainstream" media and culture produced in industrial frameworks. How do the images that make up the community, the alternative cultural canons and norm systems develop and spread in the context of the new media? How and for what do small cultural communities use the new media infrastructure? Finally, we pay attention to the specifics of work in cultural industries in a changing economic and technological environment.

Academic results

Knowledge
 1. His/her knowledge will include placing the discipline in a wider system, identifying and recognising links to related disciplines, using the opportunities offered by the wider system and its impact.
 2. Knowledge of the problems and interrelationships of different areas of communication and media systems, including the relationship between media and popular culture, the principles of the global media market, the global rules of cultural exchange.
Skills
 1. Able to independently analyse, evaluate, and synthesise conclusions and explanations in professional tasks.
 2. Ability to explore and process domestic and foreign social science sources, and to apply the conclusions drawn in their professional work in practice.
 3. The ability to produce independent, scholarly summaries, analyses and studies, including text summaries, on specific sub-topics in their field of specialisation.
 4. Ability to use a wide range of techniques to critically analyse and process information.
 5. He/she has the capacity for new insights, the ability to approach the socio-cultural environment from an interdisciplinary perspective and the ability to apply the cognitive skills specific to the field in a professional manner.
 6. Ability to use a minimum of one foreign language (preferably English), to use professional vocabulary, to interpret correctly a foreign language text and to continuously develop his/her foreign language communication skills.
Attitude
 1. Open to embracing dynamic and value-based social change, receptive to adapting anti-prejudice approaches.
 2. Accepts that cultural phenomena are historically and socially determined and changing.
 3. Accepts and consistently embraces the diversity of social science thinking and authentically represents its perspectives in his/her wider and narrower environment.
 4. Open to all forms of professional innovation, receptive but not unthinkingly accepting of theoretical, practical and methodological innovations.
 5. A strong and committed advocate for professional efforts to tackle global problems, in particular by supporting scientific and practical efforts to counter trends that threaten sustainability.
 6. Critical of approaches that seek to limit the openness and diversity of the social sciences in scientific, practical, legal or political communication arenas.
 7. He/she is sensitive and open to the most serious social problems, and his/her approach is permeated by professional and human solidarity with the disadvantaged and the vulnerable.
Independence and responsibility
 1. In all organisational and institutional activities, he/she uses his/her knowledge and influence in a responsible way to ensure quality and its recognition.
 2. Consciously and responsibly advocates in all forms of cooperation for the consistent implementation and protection of the legal, ethical and professional standards of society, the profession and the workplace.
 3. Takes responsibility for the professional texts he/she produces, in his/her mother tongue and in foreign languages, and is aware of their possible consequences.
 4. Consciously advocates the methods used in his or her own profession and accepts the different methodological specificities of other disciplines.

Teaching methodology

lecture and classroom discussion

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége az órákon történő rendszeres részvétel (megjelenés az órák min. 70%-án) a kiadott szakirodalom hétről-hétre történő önálló feldolgozása az órák előtt és 8 alkalommal olvasónapló feltöltése a terepmunkában való aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Részteljesítmény-értékelés: A kurzus során teljesítendő feladatok: összesen 8 alkalommal (amelyeket a hallgató választ ki) olvasónapló feltöltése az órához tartozó feladathoz; az olvasónapló tárgya az arra az alkalomra megadott valamelyik olvasmány (kötelező vagy ajánlott szöveg) vagy több olvasmány összegzéséből is készülhet (a kötelező irodalmat természetesen akkor is el kell olvasni, ha olvasónapló nem abból készül); formája: 5 aspektus kifejtése egy-egy bekezdésben (ezek lehetnek az olvasmány lényeges, illetve a hallgató számára legérdekesebb, de akár a legproblematikusabb, tematizálni kívánt pontjai) + 5 (nem triviális), az olvasmány(ok)ra vonatkozó, illetve azokat továbbgondoló kérdés feltevése; a kérdések az óra strukturálását is segítik; határideje pedig az órát megelőző nap 18:00 óra. a terepmunka részeként: - írásos terepmunkaterv készítése csoportmunkában (előre beosztott csoportokban történik a munka) és ennek megosztása az óra kezdetéig (prezentációs formában is megfelelő) - terepmunkaterv prezentálása (csoportos feladat, de a prezentációban mindenkinek részt kell venni) - blog létrehozása a terepmunkához; a félév során bejegyzések folyamatos feltöltése - terepmunka eredményeinek prezentálása (csoportos feladat, de a prezentációban mindenkinek részt kell venni) A terepmunka feladata: (1) egy kiválasztott budapesti kerület vagy városrész szubkulturális boltjainak, helyszíneinek VAGY (2) egy kiválasztott budapesti szubkultúrának, színtérnek a feltérképezése megfigyelés és interjúk, beszélgetések, illetve háttérkutatás (elsődleges és másodlagos források) segítségével; e kutatómunka közös dokumentálása egy blogon. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: vizsgafeladat: a kurzus írásos vizsgával zárul, ami egy házi dolgozatot jelent, 25-30 ezer leütés (szóközökkel együtt) terjedelemben, a félév során az oktatóval egyeztetett témában – ideális esetben a dolgozat a terepmunkához kapcsolódik, de lehetséges opció ettől eltérő, a kurzus tematikájába illeszkedő téma kifejtése is. A vizsgadolgozat témájának egyeztetése az oktatóval kell, hogy megtörténjen. A dolgozathoz min. három, a kurzushoz kapcsolódó szakirodalmat (könyvfejezetet, folyóiratcikket) fel kell használni – természetesen ezek mellett lehet, sőt ajánlott további kapcsolódó szakirodalmat önállóan felkutatni –, a témaegyeztetés során ezeket is meg kell nevezni. A vizsgaművel szembeni formai és tartalmi követelményeket a tanszéki honlapról letölthető Útmutató a Szociológia és Kommunikáció Tanszék kurzusainak és képzéseinek követelményeként benyújtandó vizsgadolgozatok elkészítéséhez című segédlet tartalmazza. A hivatkozásokat nem megfelelően kezelő dolgozat nem elfogadható, az egyetem plágiumra vonatkozó szabályozása értelmében ezért elégtelen jár. A kurzushoz min. három meghirdetett vizsgaalkalom tartozik; a vizsgajegy javítására ezeknek megfelelően lehetőség van javított/módosított dolgozat beadásával. A dolgozat leadásának határideje mindig az adott vizsgaidőpont. A jegy a fent felsorolt feladatok alapján áll össze, s ezek mindegyike szükséges a kurzus sikeres abszolválásához.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • performance in class: 10
 • notes on readings: 20
 • field work: 20
 • total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • exam/project: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

- az órákon történő rendszeres részvétel (megjelenés az órák min. 70%-án); - a kiadott szakirodalom hétről-hétre történő önálló feldolgozása az órák előtt és 8 alkalommal olvasónapló feltöltése; - a csoportos terepmunkában való aktív részvétel

Issuing grades

%
Excellent 96-100
Very good 90-95
Good 77–89
Satisfactory 64–76
Pass 50-63
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 56
preparation for assessment 94
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A föld alól a mainstreambe: Szubkultúrák és inkorporáció; Szubkulturális termelés; Kommunikációs infrastruktúrák; Művészeti világok ; Kreatív munka és társadalom; Szub)kulturális karrierek a bizonytalanná vált munka világában; Az iparági innováció, piacfejlesztés és utánpótlás informális szférája; Szubkulturális gazdaságok és városfejlesztés; Szolidáris gazdaság, szolidáris kultúra; Kulturális szcénák mint az erőforrások és tudások átadásának informális színterei; Alulról jövő globalizáció és a "felzárkózás" stratégiája a félperiférián

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements