Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PORTFOLIO 1
Course code
BMEGT51M571
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
28
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Belényesi Emese
Position
lecturer
Email adress
belenyesi.emese@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. ismeri a pedagógiai folyamat tervezésének elveit és módszertanát,
 2. megérti az portfóliókészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 3. tudja hogyan lehet összeállítani az e-portfóliót.
Ability
 1. képes együttműködni a mentortanárokkal és szaktanárokkal a portfólió dokumentumainak gyűjtésében,
 2. képes az összegyűjtött dokumentumok logikai rendszerezésére,
 3. képes a portfólió reflektív értékelésére.
Attitude
 1. fontosnak tartja a pedagógiai folyamat tudatos megtervezését és a portfólió elkészítését,
 2. hajlandó a mentortanárokkal és szaktanárokkal való együttműködésre,
 3. fejlődik a reflektív önértékelése.
Autonomy and responsibility
 1. alkalmas az e-portfólió készítés önálló megtervezésére és kivitelezésére,
 2. felelősséget érez a pedagógiai munka és a portfólió minősége iránt.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Falus Iván - Kimmel Magdolna (2009): A portfolió Gondolat Kiadó
 • Hollósi Hajnalka Zsuzsanna – Szabó Antal: Tanári portfolió http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nyf.hu.bgytk/files/docs/06_tanari_portfolio.pdf
 • Kimmel Magdolna (2002): A refletív gyakorlat gyökerei Pedagógusképzés 2002.3.120-123.p.
 • Szabóné dr. Berki Éva (2015): Mentori keretek - mentori szerepek - mentori feladatok
 • http://kozokos.moodle,appi.bme.hu/mod/folder/view,php?id=25466
 • Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése Gondolat Kiadói Kör 2003. Budapest ISBN 963 9500 61 5

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2.Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): tanulás támogatása, szervezése és irányítása -, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és pályaidentitás -, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • : 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good > 90
Good 81–90
Satisfactory 71–80
Pass 41–50
Fail < 41

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj fizetése mellett – a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb egyéni feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
84
84
6
6
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Tóth Péter egyetemi tanár toth.peter@gtk.bme.hu
Dr. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements