Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ENVIRONMENTAL COMMUNICATION
Course code
BMEGT43A259
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Számadó Szabolcs
Position
senior research fellow
Email adress
szamado.szabolcs@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

In the course, we deal with the communication aspects of the physical environment in a broad sense, more specifically with the environmental communication context of positive quality of life (happiness). Several popularizing books (see Literature below) have been published about the material-environmental context in Scandinavian societies for the fact that Scandinavian (mainly Danish and Swedish) people report greater happiness (hygge, i.e. lagom) than residents of other European countries. In the course, from the point of view of environmental communication, we will subject some books published on the subject to a critical analysis, and in the form of a mini-research, we will examine whether and, if so, how these sociophysical conditions prevail under Hungarian conditions. Students receive research assignments hour by hour. The next task is often revealed in class, as the course of the research matches the preliminary class examination process.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Basic knowledge of social science methodologies.
Ability
 1. Research skills.
Attitude
 1. Openness to social change
Autonomy and responsibility
 1. Constructiveness and assertiveness in the context of institutional operation.

Methodology of teaching

lecturing, classroom discussions, presentation

Materials supporting learning

 • Baudrillard, J. 1987. A tárgyak rendszere. Budapest: Gondolat.
 • Brones, A. 2018. Lagom. A boldogság svéd titka.Budapest: Bookline.
 • Dúll, A. 2009. Tárgyi környezet és pszichológia. In A. Dúll A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés (pp. 135–156). Budapest: L’Harmattan.
 • Dúll, A. 2014. A környezeti kommunikáció vázlata. In Szász Antónia, Kirzsa Fruzsina (Eds.) A kultúra rejtelmei (pp. 162–173). Budapest: MAKAT.
 • Thomsen Brits, L. Hygge. 2017. Harmónia dán módra. Budapest: Jaffa.
 • Részben saját kutatás eredménye, részben az órán kerül kiosztásra (pdf formátumban).

General Rules

A kurzus teljesítési feltételei: jelenlét az órákon a TVsz. szerint 1 választott referátum a szakirodalmakból (prezentáció készítése, és egyeztetett időpontban a szóbeli referátum megtartása) aktív részvétel az órai munkában kutatási feladatok elvégzése és beszámoló ezekről (létszámtól függően csoportos vagy egyéni munkavégzés).

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A kurzus során fontos kreatív kutatói szemlélet, az ismeretterjesztő irodalom átfordítása kutatási anyaggá szakirodalom beépítése a kutatási tervbe kutatómódszerek kreatív alkalmazása.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • classroom activity: 10
 • research and presentation: 90

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 96
Very good 85–95
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50-59
Fail < 50

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
prep. for classes 44
homeworks 10
prep. for presentation 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kurzuson tág értelemben a tárgyi környezet kommunikációs vonatkozásaival foglalkozunk, konkrétabban a pozitív életminőség (boldogság) környezeti kommunikációs kontextusával. Több népszerűsítő könyv (lásd alább Irodalom) is megjelent arról, hogy a skandináv társadalmakban milyen tárgyi-környezeti kontextusa van annak, hogy a skandináv (elsősorban dán és svéd) emberek nagyobb boldogságról (hygge, ill. lagom) számolnak be más európai országok lakóinál. A kurzuson környezeti kommunikációs szempontból kritikai elemzésnek vetjük alá a témában megjelent néhány könyvet, és minikutatás formájában megvizsgáljuk, hogy magyar feltételek között érvényesülnek-e és, ha igen, hogyan, ezek a szociofizikai feltételek. A kutatási feladatokat óráról órára kapják a hallgatók. A következő feladat gyakran az órán derül ki, mivel a kutatás menete illeszkedik az előzetes órai vizsgálatfolyamathoz.

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Dúll Andrea

Approval and validity of subject requirements