Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SOCIAL TABOOS
Course code
BMEGT43A254
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Rajkó Andrea
Position
assistant professor
Email adress
rajko.andrea@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to introduce the students through various taboos - or phenomena considered to be taboo - to communication themes and scenes that are actively present in everyday discourse (minority, politics, subcultures, power, sexuality, grief, etc.), but with these related social norms and communication strategies are quite divergent and often create tension, for example we cannot talk about them, we cannot look at them, we cannot hear them. If we initiate public discourses/thinking about these topics - even within the framework of an institutional course - then the students can experience the usefulness of an understanding analysis of communication, as well as its positive consequences in relation to phenomena for which individual taboo discourse methods are developed, so that they cannot or very difficultly start a dialogue . In the classes, we examine different types of social/communication acts (such as habits, misunderstandings, fear of sanctions, assumptions, rumours, human games) as communications, and we observe that the layers of meaning that emerge during the analysis – body, illness, relational taboos, deviance, etc. - how they can influence our understanding of our everyday world.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Ability
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Openness to social change
 2. Social sensitivity, solidarity
 3. Adoption of democratic and rule of law standards
Autonomy and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Independence
 3. Constructiveness and assertiveness in the context of institutional operation.

Methodology of teaching

Lectures

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials (edu.gtk.bme.hu)
 • Tananyag: a kurzus tananyaga elsősorban az előadás anyaga, valamint a moodle-ra hétről-hétre felkerülő ppt és javasolt szakirodalom

General Rules

a) mindkét zh megírása, továbbá b) a félévközi és a félév végi zh-k pontszámainak egyenkénti legalább elégséges szintű abszolválása (a szerezhető pontok 50%.) Ennek hiányában az „Elégtelen" bejegyzés kerül a Neptunba. A zárthelyik egyforma, 50–50%-os súllyal kerülnek beszámításra a félévközi jegy megállapításakor.

Performance evaluation methods

Az előadás anyagának számonkérése ZH formájában. Órai munka, prezentáció, elemző munkák, vizsgadolgozat tanári értékelése .

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1st midterm test: 50
 • 2nd midterm test: 50
 • total: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 91
Very good 80–90
Good 70–79
Satisfactory 60–69
Pass 40–59
Fail < 40

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
homeworks 54
prep. for tests 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

1. A tabu és titok fogalmának diszciplináris feltérképezése, kommunikációs hatékonysága; 2. Társadalmi problémák kommunikációs aspektusai; 3. Tabutipológiák; 4. Tabudiskurzusok és tabusítási eszközök; 5. Megdöntött és visszavágyott tabuk; 6. Tabu és interkulturalitás; 7. Nyilvánosság és a tabu kapcsolata; 8. Tabu a képzőművészetben – vizuális tabuk; 9. A test tabuja I. – Szexualitás, gender-„stratégiák”; 10. A test tabuja II. - Születés, halál, erőszak; 11. Pénztabu; 12. Szociális tabuk; 13. Tabusértés; 14. Tabudöntés

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements