Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PHILOSOPHY OF ART
Course code
BMEGT43A253
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Email adress
barany.tibor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences; starting date of the validity of the present Subject Description: before 2017. Next revision: September, 2021.

Objectives

The course offers a survey of the major issues in the philosophy of art. It introduces students into analytical methods neccesary to formalize and answer fundamental questions about art. It focuses on the contemporary cultural scene and on the ways philosophical problems are reflected in the practice of artistic communication. Class discussions will also raise questions about the social contexts of art, the mechanisms of contemporary art institutions and the norms of communication in cultural discourses.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Ability
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institutions
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities.
Autonomy and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standard.

Methodology of teaching

Lectures, exercises.

Materials supporting learning

 • Danto, A. C. (1981/2003). A közhely színeváltozása. Művészetfilozófia. Budapest: Enciklopédia Kiadó. (Fordította Sajó Sándor) 1. fejezet: Műalkotások és puszta valóságos tárgyak. 15–42.
 • Robinson, J. (1995) L’éducation sentimentale. Australasian Journal of Philosophy, 73: 212–226.
 • Stolnitz, J. (1992) On the Cognitive Triviality of Art. British Journal of Aesthetics, 32: 191–200.
 • Lamarque P. (2014 [2010]) Literature and Truth. In The Opacity of Narrative. London: Rowman & Littlefield, 121–140.
 • Eaton, A. W. (2012) Robust Immoralism. Journal of Aesthetics and Art Criticism, 70: 281–292.
 • Carroll, N. (2001 [1996]). Moderate Moralism. In Beyond Aesthetics. Cambridge University Press, 293–306.
 • Carroll, N. (2001 [1992]). Art, Intention, and Conversation. In Beyond Aesthetics. Cambridge University Press, 157–180.
 • Fiske, J. (2010 [1989]). Madonna. In Blaskó Á. és Margitházi B. szerk. Vizuális kommunikáció. Budapest: Typotex, 367–387. (Fordította Czifra Réka)
 • Carroll, N. (1998). A Philosophy of Mass Art. Oxford: Clarendon Press, 1. fejezet: Philosophical Resistance to Mass Art: the Majority Tradition. 15–89.
 • Hume, D. (1992(1757)). A jó ízlésről. In Hume összes esszéi I. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 222–244. (Fordította Takács Péter.)

General Rules

Response paper: az adott óra kötelező szakirodalmára kritikai észrevételekkel reflektáló rövid esszé (terjedelem: maximum 3000 leütés; felépítés: rövid kérdés, amelyre a hallgató értelmezése szerint az olvasott szöveg választ keres + a válasz strukturált ismertetése). Gyakorlati feladat: esettanulmány, amely egy kortárs művészeti jelenség bemutatásából és a jelenség recepciójának elemzéséből áll – megmutatva, hogy az órákon tárgyalt művészetfilozófiai problémák hogyan jelentek meg a nyilvános kulturális térben zajló viták és konfliktusok során. Rövidkritika: 3-4 flekkes kritikai írásmű a hallgató által választott kulturális termékről (irodalmi mű, film, színházi előadás, képzőművészeti kiállítás, koncert stb.). Az órai munka az órai diszkussziókban való aktív és rendszeres részvételt jelenti. A puszta jelenlét tehát önmagában nem elegendő az órai munkában való részvétel teljesítéséhez. A jegyszerzés feltétele: két zárthelyi dolgozat megírása vagy megadott számú response paper elkészítése. (A hallgató választhat, hogy zárthelyi dolgozat megírása vagy response paperek leadása révén kíván részt venni a közös munkában.) Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül, a hallgató nem adhat le vizsgadolgozatot és nem vehet részt szóbeli vizsgán. A jegyszerzés további feltétele: gyakorlati feladat elkészítése. A jegyszerzés további feltétele: rövidkritika leadása. Az órákon közösen elemezzük a megszületett szövegeket, és segítséget adunk a szerzőknek, hogy az írásműveket publikálható formára hozzák. (A hallgatók dönthetnek úgy, hogy rövidkritika helyett szintén gyakorlati feladatot adnak le.) A hallgató választhat, hogy milyen formában szeretne vizsgázni: leadhat szemináriumi dolgozatot (írásbeli vizsga) vagy részt vehet szóbeli vizsgán.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés: A jegyszerzés feltétele: két zárthelyi dolgozat megírása vagy megadott számú response paper elkészítése. (A hallgató választhat, hogy zárthelyi dolgozat megírása vagy response paperek leadása révén kíván részt venni a közös munkában.) Amennyiben valamelyik feltétel nem teljesül, a hallgató nem adhat le vizsgadolgozatot és nem vehet részt szóbeli vizsgán. A jegyszerzés további feltétele: gyakorlati feladat elkészítése. A jegyszerzés további feltétele: rövidkritika leadása. Az órákon közösen elemezzük a megszületett szövegeket, és segítséget adunk a szerzőknek, hogy az írásműveket publikálható formára hozzák. (A hallgatók dönthetnek úgy, hogy rövidkritika helyett szintén gyakorlati feladatot adnak le.) A hallgató választhat, hogy milyen formában szeretne vizsgázni: leadhat szemináriumi dolgozatot (írásbeli vizsga) vagy részt vehet szóbeli vizsgán.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95-100
Very good 85–95
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
56
32
32
62
150

Approval and validity of subject requirements

Consulted with the Faculty Student Representative Committee, approved by dr Emma Lógó, Vice Dean for Education. Valid from 2017.

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. Bevezetés: művészet, design és filozófiai analízis
2. A művészet fogalma
3. A művészet meghatározására tett kísérletek 1.: esszencializmus
4. A művészet meghatározására tett kísérletek 2.: történeti narratívák
5. A művészet meghatározására tett kísérletek 3.: intézményi elméletek
6. Művészet és médium
7. Konceptuális művészet
8. Esztétikai ízlés
9. Intenció és interpretáció
10. Művészet és reprezentáció
11. Művészet, kép és nyelv
12. Képzelet, fikció, kogníció és érzelmek
13. A művészet és a tömegkultúra hatásai
14. Zenei megértés

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements

Part III of the Subject Form is to be approved by the Head of Department of Sociology and Communication named under 1.8.