Versions
Jelenlegi
I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SOCIAL CONFLICTS AND JOURNALISM
ID (subject code)
BMEGT43A223
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Bárány Tibor
Position
assistant professor
Contact details
barany.tibor@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme International and business communication specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme Content development and the media market specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description

Objectives

The aim of the course is to explore the relationship between social conflicts and media publicity, and to provide students with an analytical framework in social science and communication theory for understanding and describing the conflicts under study. In addition, the course will provide students of the specialisation "Content Development and Media Market" with a strong support for the preparation of their thesis and the compilation of their professional portfolio.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the most important social science conceptualizations needed to study the communication phenomena
 2. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Social sensitivity, solidarity
 2. Adoption of democratic and rule of law standards
 3. Professional and moral stand.
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Proficiency in professional communication both in oral and written form.

Teaching methodology

Students will form research teams of three to four students and during the semester they will prepare detailed case studies and analyses on one of the following topics: 1. Representation of minority (or discriminated) groups in the media 2. Contemporary Hungarian press market environments 3. Ethical issues in journalism, journalism in a changing technological environment 4. Fake news, disinformation campaigns 5. Political communication issues in the Hungarian media 6. Key elements of interviewing 7. Challenges of contemporary journalism, professional boundaries 8. The phenomenon of "femvertising" 9. Thematic magazines 10. Gender stereotypes in contemporary women's magazines 11. Cultural stereotypes in popular and entertainment press 12. Characteristics of the use of language in journalism 13. The emergence of crisis communication panels in online media 14. Changes in the use of language in sports journalism

Materials supporting learning

 • Blaskó Ágnes -- Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2007
 • Claudia Mast: Az újságírás ábécéje. Bevezetés a szerkesztőségi munkába. Greger-Delacroix. SZTEBudapest Média Intézet.
 • Koltay András – Török Bernát, szerk. (2015): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2Complex Kiadó, Budapest
 • Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés. Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek. Másfél Flekk KiadóKft., 2011.
 • Polyák Gábor (2015) Médiaszabályozás, médiapolitika. Budapest, Gondolat-PTE
 • :Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete. Budapest: Kék Európa Stúdió, 2012.
 • Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés. Gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek. Másfél FlekkKiadó Kft., 2011.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az órák látogatása. Négy alkalmat meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kap aláírást. • A félév végi osztályzat megszerzésének feltétele a részvétel valamelyik kutatócsoport munkájában. A csoportmunkában való részvétel a kutatási eredményekről beszámoló prezentáció elkészítésén túlmenően magában foglalja, hogy a csoport tagjai az erre kijelölt alkalommal (a november 11-i és a december 9-i órán) választ adnak a többi hallgató írásos reflexióira és kérdéseire. • Írásbeli reflexió 5 prezentációval kapcsolatban, terjedelem: minimum 3 ezer, maximum 9 ezer leütés. (Ha a hallgató 5-nél több prezentációval kapcsolatban ad le írásbeli reflexiót, az értékelésbe a legjobb 5 eredmény számít bele.) A reflexiók leadási határideje: a prezentáció elhangzását követő vasárnap este 8 óra. (Késés esetén a hallgató elveszíti a lehetőséget, hogy kérdéseket tegyen fel az előadóknak.) • Elemző házi dolgozat; terjedelem: 10–15 ezer leütés. A dolgozat leadási határideje: december 15., este 8 óra. (A késés napi 20% levonással jár.) Az elemző házi dolgozat a kutatócsoport projektjéhez illeszkedik, de önálló módon ad számot a közös munka (rész)eredményeiről. (Egyazon csoport két tagjának dolgozata között a szövegszintű átfedés nem lehet több 10%-nál.) A félév során a dolgozat témájának kiválasztásához és a dolgozat megírásához segítséget kapnak a hallgatók. • Az órai munka az órai diszkussziókban való aktív és rendszeres részvételt jelenti. A puszta jelenlét tehát önmagában nem elegendő az órai munkában való részvétel teljesítéséhez. Kiemelkedően színvonalas szemináriumi munkáért a hallgató (maximum 5) plusz pontot kaphat.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A kutatócsoportok prezentációjának értékelési szempontjai: Koherencia (a részkutatások összefüggése, egymásra épülése): 20% Tézis (a tézis világossága és alátámasztásának sikeressége): 20% Elemzés (szakmai háttér, érvelésmód, szakirodalomhasználat stb.): 40% Előadásmód (vizuális támogatás, kommunikáció a közönséggel stb.): 20% A kutatócsoportban végzett munka értékelésének komponensei: Közös munka: 60% Egyéni munka: 30% A reflexiókra adott válaszok: 10% A dolgozat értékelésének szempontjai: Az elemzés elméleti megalapozottsága: 30% A gondolatmenet tagoltsága, a tézisek világossága: 40% Tipográfia (helyesírás, bekezdések stb.), irodalomjegyzék, idézetek kezelése: 30% (10–10–10%).

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Óralátogatás, részfeladatok elvégzése.

Issuing grades

%
Excellent 96-100
Very good 90–95
Good 80–89
Satisfactory 60–79
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
56 óra 14
80 óra 14
14 óra 6
150 óra 14

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. Kisebbségi (vagy hátrányosan megkülönböztetett) csoport reprezentációja a médiában 2. Kortárs magyar sajtópiaci viszonyok 3. Sajtóetikai problémák, újságírás a megváltozott technológiai környezetben 4. Álhírek, dezinformációs kampányok 5. Politikai kommunikációs témák megjelenése a magyar sajtóban 6. Az interjúkészítés műhelytitkai 7. A kortárs újságírás kihívásai, szakmai határmunkálatok 8. A „femvertising” jelensége 9. Tematikus magazinok 10. Gendersztereotípiák megjelenése kortárs női magazinokban 11. Kulturális sztereotípiák megjelenése az ismeretterjesztő és a szórakoztató sajtóban 12. Az újságírói nyelvhasználat jellegzetességei 13. Válságkommunikációs panelek megjelenése az online médiában 14. A sportújságírás nyelvhasználatának változása

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Héder-Nádasi Eszter

Approval and validity of subject requirements