Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INTERNATIONAL RELATIONS
Course code
BMEGT43A230
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Szántóné Dr. Orbán Annamária
Position
associate professor
Email adress
orban.annamaria@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar és angol, HU and EN
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 5

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Tartalomfejlesztés és médiapiac specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The course has two parts: theory and practice. The aim of the course is to introduce students into the theoreticalbackground of international politics and international political economy, to show them those powerful economic, political, social and cultural forces that have shaped the world until recent times. A particular attention will be paid to such topics, as chaos or order; war or peace; peacemaking and diplomacy; politics and nation state; the interrelation of politics, economics and society, capitalism models and the future of capitalism/market economy; development of the present world order and international institutions, like the UN, the Bretton Woods institutions and NATO; globalization and its dimensions; regionalism and regional integrations; development and future challenges of the EU; civil societyand NGOs; cultural and sport diplomacy.

Learning outcomes

Knowledge
 1. international politics and international political economy
 2. globalization and its dimensions
 3. diplomacy and protokol
 4. regionalism and regional integrations; development and future challenges of the EU
Ability
 1. Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére,
 2. képes megérteni és használni a kommunikációelmélettel, cselekvés- és véleménybefolyásolással kapcsolatos témák jellemző szakirodalmát, könyvtári forrásait,
 3. képes arra, hogy a mindennapi életben felismerje a tipikus kommunikációs helyzeteket, és a gyakorlatban hasznosítsa az elméletben tanultakat,
 4. képes használni kreativitását.
Attitude
 1. Nyitott a kommunikáció jelenségét vizsgáló kutatások által folyamatosan termelt új információk megismerésére és befogadására;
 2. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 3. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását, nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.
Autonomy and responsibility
 1. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását
 2. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára.

Methodology of teaching

Lectures, in class student individual and group tasks, activity

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)
 • Gilpin, R. 2001. Global Political Economy. Understanding the International Economic Order. Princeton University Press Waltz, K.N.1979. Theory of International politics. Reading, Mass.: Addison-Wesley. Mingst K.A & Snyder J.A. 2008. Essential Readings in World Politics. W.W. Norton and Co. New York, London Carlsnaes,W et.al.2006. Handbook of International Relations. SAGE, London. Lechner F.J.& Boli J. 2004.Globalization Reader. Blackwell Publishers

General Rules

Teaching method and grading: Lectures, in class student individual and group tasks, activity50%Theory/mid-term and final paper50% Practice/individual and group assignments (written assignments, oral presentations, group tasks and discussions),class attendance and participationAs for class attendance, according to academic regulations, students must attend min. 70% of the classes. However, after having missed more than 30% of the classes, student will be given “F” (fail) grade.

Performance evaluation methods

Writing the midterm exam test (25% of total, based on the lecture, e-learning compulsory reading materials; min. 50% of the scores for successful final grading is a necessity) and submitting the final paper (25 %) is compulsory. However, if writing the midterm test is not successful or in other exceptional cases (e.g. justified medical care) there is a possibility to retake. The final exam paper (topics discussed preliminary by the lecturer) should be submitted by the end of the term. In the practice part (50%), there will be individual and group tasks, presentations.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • home and in-class tasks, assignments: 50
 • exam tests: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele min. 50%-os teljesítmény, minden részfeladatot teljesítve, valamint a BME TVSZ előírások szerinti min. 70% megjelenés alapján.

Grading

%
Excellent 91
Very good 80–90
Good 70–79
Satisfactory 60–69
Pass 40–59
Fail < 40

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
homeworks, other assignments 54
prep. for exam 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. Basic concepts: politics, state, nation, democracy, international relations and order ; Theories of international politics and international political economy ; War and peace ; Diplomacy, mediating and peace-making ; International cooperation, development of international organizations ; Globalization and its dimensions: explaining and debating ; Regional integrations and the EU ; History, development, institutions, future challenges in the EU ; Diplomacy protocol, cultural, scientific and sport diplomacy

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements