Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
LIFELONG -LIFE(WIDE) LEARNING AND CAREER
Course code
BMEGT51A531
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
12
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. habil Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU /English -EN
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from . 2017.09.01

Objectives

The aim of this course is to give a comprehensive picture of the concept of lifelong learning and its effects of the Technical Vocational Engineers.

Learning outcomes

Knowledge
 1. -
Ability
 1. -
Attitude
 1. -
Autonomy and responsibility
 1. -

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Anikó Kálmán: Learning - in the New Lifelong and Lifewide Perspectives
 • Tampere: Tampere University of Applied Sciences, 2016. 139 p.
 • (ISBN:978-952-5903-80-5)
 • Kálmán A. (2013): Developments in Hungarian Lifelong Learning Policies as Means of Implementing the Knowledge Triangle. In: Pia Lappalainen, Markku Markkula (ed.): The Knowledge Triangle – Reinventing the Future. SEFI – Aalto University – Universitat Politècnica de València and VLC/Campus. ISBN 978-2-87352-006-9, pp. 85-100. https://digitaldublin.files.wordpress.com/2013/05/markku-markkula-parallel-1-the-knowledge-triangle-re-inventing-the-future.pdf
 • Kálmán, A. (2006): Tanári szerepek – tanulási stílusok (A felnőtt-tanulás folyamata), ISBN 963-8088-16-8, ISSN 1588-9572, OKKER, Budapest
 • E-learning formájában feldolgozandó tanulmányok:
 • Brookfield, Stephen D.: Tanári szerepek és tanítási stílusok 1-10. oldalig in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults - An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1
 • Brookfield, Stephen D.: A felnőtt tanulás megértése és facilitálása. 1-26. oldalig
 • LSI-Learning-Style Inventory. Self- scoring Inventory and Interpretation Booklet. McBer and Company, Training Resources Group, Boston, 1985.
 • MacKeracher, D.: Élettávú tanulás: következtetések az oktatók számára 1-6. oldalig.
 • Lifespan Learning: Implications for Educators, 187-193. in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults. An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1
 • Sinnett, Wiliam E.: A kompetenciából kiinduló képzés és programfejlesztés. Bevezetés és vázlat. Humbert College, Toronto, Ontario, Canada, 1993. 2-18. oldalig
 • Renner, Peter F.: Az oktató „túlélési felszerelése” 2-18. oldalig
 • The instructor ’s survival kit. Vancouver, BC: PFR Training Associates Ltd, 1978.
 • Kálmán, A. (2011): Institutional Presentation: Budapest University of Technology and Economics. In: Hanne Smidt and Andrée Sursock: Engaging Lifelong Learning: Shaping Inclusive and Responsive University Strategies, EUA Publications 2011, Brussels, Belgium, ISBN: 9789078997283, pp. 70.
 • Kálmán, A. (2009): Formation of Competences Establishing Lifelong Learning in the Dimension of Non-Formal and Informal Learning. In: Modern Management Research Conference: Insights into the Sustainable Growth of Business, Vilnius, Lithuania

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése

Performance evaluation methods

- Szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): a tantárgyon belüli további tanulmányi eredményes elvégzéséhez feltétlenül szükséges tudás típusú kompetencialemek meglétének ellenőrzése írásos formában (ellenőrző dolgozat), melyre a tantárgy gyakorlati foglalkozásán kerül sor; a szintfelmérő értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a gyakorlatvezető határozza meg; az ellenőrző dolgozatok állhatnak kifejtendő elméleti kérdésekből, melyek a lexikális tudást; tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a szintetizáló képességet és számítási feladatokból, melyek a problémafelismerő–megoldó képességet vizsgálják; 30 perces dolgozat.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • aktív részvétel : 30%
 • beszámoló készítése: 20%
 • záróvizsga: 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent >90
Very good 85–90
Good 72,5–85
Satisfactory 65–72,5
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

- Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. - A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. - Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. - A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. - Amennyiben pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
12
28
20
40
20
120

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements