I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VISUAL COMMUNICATION
ID (subject code)
BMEGT43A208
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
FIáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to provide extensive knowledge of the field of visual communication. The aim of the course is to make the students aware of the communicative aspects of the visual environment, to help them interpret visual phenomena in a prepared manner, and confidently compose or plan visual content. Although the focus is on visual communication, during the semester communication with objects and spaces is also discussed several times. Visual communication is partly examined independently of specific mediums, but in the second half of the semester we also deal with the peculiarities of certain mediums. The central question during the discussion of theoretical problems, the analysis of examples and the solution of practical tasks is what is the relationship between the communicative content and the formulation, and what influences and shades this relationship in the given socio-cultural context.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institutions
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities.
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards.

Teaching methodology

Lectures, analytical assignments, project assignments, indivdual and group work, written and spoken offline and online communication.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

Az óralátogatás kötelező. Az aláírás feltétele max. 4 hiányzás.

Performance assessment methods

1. Reflexiók és/vagy zárthelyi dolgozatok: A hallgatók minden óra előtt leadhatnak egy rövid reflexiót az adott órához kapcsolódó kötelező szakirodalomról. (Ahol több szakirodalom is szerepel, ott a hallgató választhat, hogy melyikről ad le reflexiót.) A félév során 5 reflexiót kell leadni. A reflexió három típusú lehet: Mind map: Az olvasott szöveg gondolatmenetének vizuálisan elrendezett ismertetése. A mind map-et papíron kell elkészíteni, és az óra előtt kell leadni. Részletes szövegvázlat (1500-2000 leütés): A részletes szövegvázlatnak tartalmazni a kell az olvasott szöveg fő megállapításait és érvelési szerkezetét, logikus, áttekinthető vázlat formájában. A részletes szövegvázlatot az óra megkezdése előtt kell elküldeni az oktató e-mail címére, az e-mail tárgya „szövegvázlat” legyen. Recenzió (2000-2500 leütés): A recenziónak tartalmazni a kell az olvasott szöveg fő megállapításait, a hallgató önálló véleményét, gondolatait, valamint legalább egy konkrét példát, amit a hallgató az olvasottak alapján elemez. A recenziót az óra megkezdése előtt kell elküldeni az oktató e-mail címére, az e-mail tárgya „recenzió” legyen. Egy reflexióra 0-6 pontot lehet szerezni, több, mint 5 reflexiót is le lehet adni. A félévi jegybe a legjobb 5 reflexió eredménye számít, maximum 30 pontig. A félév során két alkalommal zárthelyi dolgozatot lehet írni. A zárthelyi dolgozatokra 15-15 pontot lehet szerezni. A félévi jegybe vagy a reflexiók vagy a zárthelyi dolgozatok pontszáma számít. Ha a hallgató mindkettőt teljesíti, akkor az oktató a kedvezőbb pontot veszi figyelembe. A reflexiók és zárthelyi dolgozatok pótlására és javítására a pótlásokra szolgáló héten van lehetőség. 2. Kreatív gyakorlati feladatok, kritikák, prezentációk: A félév során legalább 5 kreatív gyakorlati feladatot kell megoldani, ebből legalább kettőt prezentálni is kell (5-10 perces prezentációk). A kreatív gyakorlati feladatokat mindig az adott hét második (gyakorlati) óráján beszéljük meg. A feladatok az adott hét témájára, szakirodalmára, előadására reflektáló, azoknak a gondolatmenetére, megállapításaira építő vizuális produktumok, amik lehetnek gyűjtés, összeállítás és saját alkotómunka (fotográfia, grafika, montázs stb.) eredményei is. A gyakorlati feladatot elektronikus formában kell leadni az oktató e-mail címére elküldve, legkésőbb az órát követő péntek este 22:00 óráig. Az e-mail tárgya „kreatív feladat” legyen. Két kreatív gyakorlati feladat helyett kritikát is le lehet adni (2000-2500 leütés). A kritikát a hallgató olyan kiállításról írhatja, amit a félév során látott. A gyakorlati feladatokra (vagy kritikákra) egyenként 0-4 pontot (összesen maximum 20 pontot) lehet szerezni. Több, mint 5 kreatív gyakorlati feladatot is le lehet adni, az oktató a legjobb 5 eredményt veszi figyelembe. A két prezentáció kritériumfeltétel, elmaradásuk esetén 5-5 pontot veszít a hallgató a kreatív gyakorlati feladatokra szerezhető 20 pontból. A kreatív gyakorlati feladatok, kritikák pótlására és javítására a pótlásokra szolgáló héten van lehetőség. Elmaradt prezentációt egyszer (az elmaradt prezentációt követő héten) lehet pótolni.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • reflections and mid term tests: 30
 • creative tasks, critiques, presentations: 20
 • total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • endterm paper: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása, valamint az, hogy a hallgató a félévközi feladatokra szerezhető pontok felét megszerezze. Négy alkalmat (az órák 30%-át) meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85–94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 56
mid term tasks 54
exam 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. Képek, tárgyak, terek: esztétikai funkció, megismerés, funkcionalitás 2. Látás és vizuális környezet 3. Kommunikáció tárgyakkal 4. Kommunikáció térrel, térben 5. Kommunikáció képekkel 6. Kép és szöveg viszonya 7. Grafika, tipográfia, infografika, adatvizualizáció 8. Vizuális meggyőzés 9. Fotográfia 10. Építészeti kommunikáció 11. Vizuális kommunikáció a városban 12. Képi propozíciók, cselekvés képekkel 13. Cselekvés tárgyakkal és terekkel 14. A vizuális kommunikáció etikai kérdései

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements