I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SOCIOLOGY
ID (subject code)
BMEGT43A050
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Csigó Péter
Position
research fellow
Contact details
csigo.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the subject is to introduce students to the basic concept, methods, main topics of sociology. The subject puts special emphasis on the topics that are crucial for the students’ future careers.

Academic results

Knowledge
 1. Knows the concepts, key relationships and theories needed to describe the regularity of social actions;
 2. know the basic theories of game theory describing interdependent social relations,
 3. know the theories describing the normative embeddedness of social action,
 4. know the main experimental results in the field of behavioural economics.
Skills
 1. Ability to plan, organise and carry out independent learning,
 2. ability to understand and use action theory, game theory, normativity,
 3. typical literature and library resources on influencing behaviour,
 4. be able to recognise in everyday life the typical social situations analysed by the theory of action and to put into practice what they have learned,
 5. is able to use its creativity.
Attitude
 1. It is open to learning and absorbing new information generated by action theory;
 2. collaborate with the teacher and fellow students to develop their knowledge,
 3. expand their knowledge through continuous learning, open to the use of information technology tools.
 4. collaborate with fellow students in certain situations - as part of a team - to solve problems,
 5. applies the methodological individualist approach of action theory to the interpretation of social phenomena.
Independence and responsibility
 1. Self-reflexivity and openness to critical arguments

Teaching methodology

Lectures, exercises, guided self-learning.

Materials supporting learning

 • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris, 1997.
 • S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Budapest: Tipotex, 2006
 • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kocsis János Balázs – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Város Tervező Társa-dalom. Budapest, Sík Kiadó, 2010.
 • Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, 2003.
 • Macionis, John J.: Sociology. 15th edition. Upper Saddle River (NJ): Pearson, 2013

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszakban: előadások látogatása, a két zh írása. A kurzus teljesítésének feltétele a két zh megírása. A félév végi jegy megszerzéséhez a két zh összege képzi az alapot.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A zh-k rövid feladatválasz jellegűek, az első kettő anyagát az őket megelőző órák anyaga adja (azaz az el-sőét az 1-5 előadás, a másodikét a 8-13 héten elhangzott előadás. Elégséges teljesítés az összesített pont-szám 50%-ának elérésével lehetséges. A ZH-knak nem kell egyenként elégségesnek lenniük.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • homeworks: 20
 • in-class assignments: 20
 • class activity: 10

Percentage of exam elements within the rating

 • exam: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Órák rendszeres látogatása

Issuing grades

%
Excellent 90-100
Very good 80–89
Good 65-79
Satisfactory 50–64
Pass 40-49
Fail < 40

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 28
preparation during the term 32
preparation for exam 30
total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök 1. Szociológiai megközelítés, modernizáció 2. Társadalomtudományi kutatások 3. Szocializáció 4. Társadalmi interakció 5. Normák, szabályok, devianciák 6. Tömeg és viselkedés 7. Életmód, kultúra és vallás 8. Csoportok, szervezetek 9. Állam és társadalom 10. Önkormányzatok 11. Globalizáció 12. Slumok és gettók 13. Dzsentrifikáció, szuburbanizáció 14. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Lecture topics
1. A kurzus során tárgyalt főbb témakörök 1. Szociológiai megközelítés, modernizáció 2. Társadalomtudományi kutatások 3. Szocializáció 4. Társadalmi interakció 5. Normák, szabályok, devianciák 6. Tömeg és viselkedés 7. Életmód, kultúra és vallás 8. Csoportok, szervezetek 9. Állam és társadalom 10. Önkormányzatok 11. Globalizáció 12. Slumok és gettók 13. Dzsentrifikáció, szuburbanizáció 14. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements