Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SOCIOLOGY
Course code
BMEGT43A050
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Csigó Péter
Position
research fellow
Email adress
csigo.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the subject is to introduce students to the basic concept, methods, main topics of sociology. The subject puts special emphasis on the topics that are crucial for the students’ future careers.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knows the concepts, key relationships and theories needed to describe the regularity of social actions;
 2. know the basic theories of game theory describing interdependent social relations,
 3. know the theories describing the normative embeddedness of social action,
 4. know the main experimental results in the field of behavioural economics.
Ability
 1. Ability to plan, organise and carry out independent learning,
 2. ability to understand and use action theory, game theory, normativity,
 3. typical literature and library resources on influencing behaviour,
 4. be able to recognise in everyday life the typical social situations analysed by the theory of action and to put into practice what they have learned,
 5. is able to use its creativity.
Attitude
 1. It is open to learning and absorbing new information generated by action theory;
 2. collaborate with the teacher and fellow students to develop their knowledge,
 3. expand their knowledge through continuous learning, open to the use of information technology tools.
 4. collaborate with fellow students in certain situations - as part of a team - to solve problems,
 5. applies the methodological individualist approach of action theory to the interpretation of social phenomena.
Autonomy and responsibility
 1. Self-reflexivity and openness to critical arguments

Methodology of teaching

Lectures, exercises, guided self-learning.

Materials supporting learning

 • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris, 1997.
 • S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia. Budapest: Tipotex, 2006
 • Csanádi Gábor – Csizmady Adrienne – Kocsis János Balázs – Kőszeghy Lea – Tomay Kyra: Város Tervező Társa-dalom. Budapest, Sík Kiadó, 2010.
 • Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, 2003.
 • Macionis, John J.: Sociology. 15th edition. Upper Saddle River (NJ): Pearson, 2013

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a szorgalmi időszakban: előadások látogatása, a két zh írása. A kurzus teljesítésének feltétele a két zh megírása. A félév végi jegy megszerzéséhez a két zh összege képzi az alapot.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A zh-k rövid feladatválasz jellegűek, az első kettő anyagát az őket megelőző órák anyaga adja (azaz az el-sőét az 1-5 előadás, a másodikét a 8-13 héten elhangzott előadás. Elégséges teljesítés az összesített pont-szám 50%-ának elérésével lehetséges. A ZH-knak nem kell egyenként elégségesnek lenniük.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • homeworks: 20
 • in-class assignments: 20
 • class activity: 10

Proportion of examination elements in the rating

 • exam: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Órák rendszeres látogatása

Grading

%
Excellent 90
Very good 80–89
Good 65-79
Satisfactory 50–64
Pass 40-49
Fail < 40

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 28
preparation during the term 32
preparation for exam 30
total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök 1. Szociológiai megközelítés, modernizáció 2. Társadalomtudományi kutatások 3. Szocializáció 4. Társadalmi interakció 5. Normák, szabályok, devianciák 6. Tömeg és viselkedés 7. Életmód, kultúra és vallás 8. Csoportok, szervezetek 9. Állam és társadalom 10. Önkormányzatok 11. Globalizáció 12. Slumok és gettók 13. Dzsentrifikáció, szuburbanizáció 14. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Topics of lectures
1. A kurzus során tárgyalt főbb témakörök 1. Szociológiai megközelítés, modernizáció 2. Társadalomtudományi kutatások 3. Szocializáció 4. Társadalmi interakció 5. Normák, szabályok, devianciák 6. Tömeg és viselkedés 7. Életmód, kultúra és vallás 8. Csoportok, szervezetek 9. Állam és társadalom 10. Önkormányzatok 11. Globalizáció 12. Slumok és gettók 13. Dzsentrifikáció, szuburbanizáció 14. Demográfiai kihívások és társadalmi átalakulás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements