Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SOFTWARE ERGONOMICS
Course code
BMEGT52A009
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Hercegfi Károly
Position
associate professor
Email adress
hercegfi.karoly@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 29 Apr 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The basic objective of the course is to present the technical terms and ergonomically based collections of design guidelines used in the design of the user interface of various IT products and systems, the related psychological principles, and the user-centered methods that can be used in participatory software design.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They have comprehensive knowledge on the most important concepts and connections used in software ergonomics (Human-Computer Interaction, HCI).
 2. They know the user-centric product design methods applicable to software products, the aspects of iden-tifying the user base and user characteristics.
 3. They know the widely applicable problem-solving techniques required for research and academic work in the field of HCI.
Ability
 1. They identify software usability problems with versatile, interdisciplinary approach, explore and formu-late the detailed theoretical and practical background needed to solve them.
 2. They apply the theories of HCI science and related terminology in an innovative way to solve problems.
 3. They are able to plan and perform their tasks at a professionally high level, independently or in workgroups.
Attitude
 1. They are characterized by strong critical and self-critical sense.
 2. They are characterized by system-level thinking and approach.
Autonomy and responsibility
 1. They are characterized by initiative, responsibility and decision-making ability.
 2. They independently monitor technological, economic, financial, legal, and social changes in their field.
 3. They plan and carry out their activities independently.
 4. They participate in research and development projects, mobilizing their theoretical and practical knowledge and skills in the project team in an autonomous way, in cooperation with the other members of the team, to achieve the goal.
 5. They apply a wide range of methods and techniques independently in practice in contexts of various complexity and predictability.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, team and individual assignments.

Materials supporting learning

 • Tantárgyi kurzuslapról letölthető anyagok – Material downloadable from the course page
 • Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az informá-ciós technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszicho-lógia Tanszék, Budapest.
 • Caldwell, B. – Cooper, M. – Reid, L.G. – Vanderheiden, G., 2008, Web Content Accessibility Gu-idelines (WCAG) 2.0. W3C. http://www.w3.org/TR/WCAG20/
 • Kangyal András – Laufer László (szerk.), 2011, Gépérzet. Budapest: L’Harmattan Kiadó.
 • Krug, Steve, 2008, Ne törd a fejem! Budapest: HVG Kiadó.– or Krug, Steve, 2013, Don't Make Me Think, Revisited (3rd Edition), New Riders.
 • Leiszter Attila (szerk.), 2011, Webergonómia – Jakob Nielsen nyomán. Budapest: Typotex.
 • Rogers, Y. – Sharp, H. – Preece, J., 2011, Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction. West Sussex: Wiley, Chichester.
 • Shneiderman, Ben, 2009, Designing the User Interface. Prentice Hall, Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Weinschenk, Susan, 2011, 100 dolog amit minden tervezőnek tudnia kell az emberekről. Buda-pest: Kiskapu.– or Weinschenk, Susan, 2020, 100 Things Every Designer Needs to Know About People (2nd Edi-tion), New Riders
 • Ask Tog – Bruce Tognazzini oldala – Page of Bruce Tognazzini , http://www.asktog.com/
 • Measuring U cég blogja – Blog of company Measuring U , http://www.measuringu.com/blog.php
 • Nielsen Norman Group cég honlapján Jacob Nielsen és Don Norman cikkei – articles of Jacob Nielsen and Don Norman at the web page of the company Nielsen Norman Group , http://www.nngroup.com/articles/
 • UX Booth online publikációs hely – Publication site called UX Booth , http://www.uxbooth.com/
 • UX Magazine online publikációs hely – Publication site called UX Magazine , http://uxmag.com/
 • UX Matters online folyóirat – UX Matters online journal , http://www.uxmatters.com/
 • UX Movement blog – UX Movement blog , http://uxmovement.com/

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy részteljesítmény értékelés (házi feladat) és egy összegző tanulmányi teljesítményértékelés alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a félév során elsajátított tananyag írásbeli számonkérése zárthelyi formájában a szorgalmai időszakban. 2. részteljesítmény értékelés (beadandó házi feladat és/vagy prezentáció): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex számonkérési módja egy a hallgató által választott, a tárgyfelelős által jóváhagyott témából. A komplex számonkérés egyéni feladatmegoldás esetén beadandó feladat vagy prezentáció formájában valósul meg, csoportos feladatmegoldás esetén pedig beadandó feladat és prezentáció formájában. A részteljesítmény a beadandó feladat és/vagy prezentció értékelésével történik, melynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét a tárgyfelelős határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (beadandó fel-adat és/vagy prezentáció): 50%
 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80–90
Good 70-79,5
Satisfactory 60-69,5
Pass 50-59,5
Fail < 50

Correction and retake

1) A beadandó feladat és/vagy prezentáció késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 15:00 óráig adható be elektronikus formában. 2) A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. 3) Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban díjmentesen pótolható vagy javítha-tó. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül az utóbbit vesszük figyelembe. 4) Amennyiben a 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 14
16
16
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adott-ságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Az emberi érzékelés és látás alapjaiból következő tervezési irányelvek ismertetése.
3. Az emberi észlelés alapjaiból következő tervezési irányelvek ismertetése, metafora és mikrointerakció fogalmak tisztázása.
4. Különböző tervezési irányelvgyűjtemények bemutatása és a szoftverek minőségére vonatkozó jogszabályok és szabványok ismertetése.
5. A felhasználókról és a felhasználóktól származó ismeretek gyűjtése: megfigyelés, interjú, fókuszcsoport, kérdőív, design-etnográfia, Q módszertan.
6. Egyéb felhasználó-központú szoftveres módszerek: kártyarendezés (card sorting), AB tesztelés.
7. A koncepció- és prototípuskészítés alapjai, valamint az ehhez használható szoftverek bemutatása.
8. Feladatelemzés és –modellezés, a GOMS modell és továbbfejlesztett változatainak ismertetése.
9. A szoftverek használhatósági vizsgálatának analitikus és empirikus módszerei. Felhasználói terméktesztelés – a termékhasználat empirikus vizsgálata (usability testing) különböző szinteken.
10. A szoftverek használhatósági vizsgálatának további empirikus módszerei: Képernyőrögzítésen, eseménynaplózáson és videoelemzésen alapuló használhatósági vizsgálat. Felhasználóktól a használhatósági vizsgálatok során nyert objektív esemény-adatok (pl. billentyű- és egérműveletek) elemzése.
11. A szoftverek használhatósági vizsgálatának pszichofizológiai módszerei: Szemmozgáskövetés és egyéb fiziológiai lehetőségek.
12. UX az iparban (vendégelőadás)

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Szabó Bálint egyetemi tanársegéd szabobalint@erg.bme.hu
Köles Máté egyetemi tanársegéd kolesm@erg.bme.hu
Gadanecz Péter egyetemi tanársegéd pgadan@erg.bme.hu
Herendy Csilla tud. munkatárs herendycsilla@erg.bme.hu

Approval and validity of subject requirements