Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SOCIOLOGY
Course code
BMEGT43A002
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Szakadát István
Position
associate professor
Email adress
szakadat.istvan@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the subject is to introduce students to the action theory approach to the key concepts in sociology.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knows the concepts, key relationships and theories needed to describe the regularity of social actions;
 2. know the basic theories of game theory describing interdependent social relations,
 3. know the theories describing the normative embeddedness of social action,
 4. know the main experimental results in the field of behavioural economics.
Ability
 1. Ability to plan, organise and carry out independent learning,
 2. ability to understand and use action theory, game theory, normativity,
 3. typical literature and library resources on influencing behaviour,
 4. be able to recognise in everyday life the typical social situations analysed by the theory of action and to put into practice what they have learned,
 5. is able to use its creativity.
Attitude
 1. It is open to learning and absorbing new information generated by action theory;
 2. collaborate with the teacher and fellow students to develop their knowledge,
 3. expand their knowledge through continuous learning, open to the use of information technology tools.
Autonomy and responsibility
 1. It welcomes well-founded critical comments,
 2. collaborate with fellow students in certain situations - as part of a team - to solve problems,
 3. applies the methodological individualist approach of action theory to the interpretation of social phenomena.

Methodology of teaching

Lectures, exercises.

Materials supporting learning

 • Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest: Typotex, 2008
 • Syi, syi.hu/cse, Könyvpont – L’Harmattan, 2014
 • Max Weber, Gazdaság és társadalom, I. kötet, KJK, 1987
 • S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007
 • S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia mérnököknek. Typotex, Budapest, 2006

General Rules

The assessment of the learning outcomes formulated in point 2.2 is based on the work performed during the semester.

Performance evaluation methods

written exam

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • midterm tests: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 90-100
Very good 80–89
Good 65–79
Satisfactory 50–64
Pass 40–49
Fail < 40

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 28
preparation for test 32
total 60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

1) módszertani bevezető, a nyelvi megnyilatkozások típusai, vélemény- és cselekvésbefolyásolás, értékítélet, tényítélet, cselekvéselmélet, a cselekvések motívumai, a szabályszerű társadalmi cselekvések példái. 2) az ideáltípus fogalma, használata a tudományos magyarázatokban, tudás, hit, egyéni és kollektív tudat, racionalitás, preferenciafogalmak (archimédeszi és lexikografikus preferencia), az értékek, érzelmek megnyilvánulása az attitűdökben, altruizmus, egoizmus, a norma összetevői, a társadalmi szerepek és a komplementaritás, reciprocitás, társadalmi helyzetek, közösség/kooperáció, harc/versengés, koordináció, cselekvés és döntés kapcsolata. 3) kétféle szabályszerűség (rend és szokás), a normatív cselekvések értelmezése, a társadalmi norma fogalma, deontikus logikai kitekintés, a norma típusai, normasértés, társadalmi szankció, jog, konvenció, erkölcs. 4) kényszermentes és kényszervezérelt társadalmi kapcsolat, a hatalom és uralom fogalma, hatalomforrások, hatalmi helyzetek. 5) uralomtípusok (karizmatikus, tradicionális, átértelmezett karizmatikus, racionális uralom), bürokráciaelmélet, hatalom és uralom kapcsolata. 6) a politikai cselekvések szabályszerűségei, hatalomkoncentrálódás, a hatalomkorlátozás történelmi formái, állam, államforma, demokráciaértelmezések, párt, civiltársadalom, kormányzat, önkormányzatiság, választási rendszerek. 7) 1. zh. 8) a racionális döntések elmélete, a játékelmélet modellje, fogalomkészlete, egy játszma mint prototípus bemutatása, alapmodell jellemzése, komplementer játékok, szimmetrikus játékok. 9-10) alapjátékok bemutatása, sok példával: fogolydilemma, mártír, gyáva nyúl, önkéntes, hős, vezér, szarvasvadászat, háztulajdonos, két koordinációs és két harmónia játék. 11) a modell kiterjesztése, társadalmi szankció játékelméleti értelmezése, magasabbrendű játékok, aszimmetrikus játékok, többszereplős játékok, társadalmi dilemmák, evolúciós magyarázatok, szimulációs módszerek. 12) ismételt játékok, a reciprocitás stratégiájának karrierje, direkt reciprocitás, a stratégia fogalma, különböző stratégiák értékelése. indirekt reciprocitás, reputáció fogalma, reputációs értékelési módszerek bemutatása, presztízs. 13) méltányosságelméletek, erősreciprocitás; empirikus játékelmélet; viselkedési közgazdaságtan kisérleti játékai: ultimátumjáték, diktátorjáték, nyilvános javak játéka, bizalomjáték; állatkísérletek. 14) 2. zh.

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements