I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SOCIOLOGY
ID (subject code)
BMEGT43A002
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Szakadát István
Position
associate professor
Contact details
szakadat.istvan@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the subject is to introduce students to the action theory approach to the key concepts in sociology.

Academic results

Knowledge
 1. Knows the concepts, key relationships and theories needed to describe the regularity of social actions;
 2. know the basic theories of game theory describing interdependent social relations,
 3. know the theories describing the normative embeddedness of social action,
 4. know the main experimental results in the field of behavioural economics.
Skills
 1. Ability to plan, organise and carry out independent learning,
 2. ability to understand and use action theory, game theory, normativity,
 3. typical literature and library resources on influencing behaviour,
 4. be able to recognise in everyday life the typical social situations analysed by the theory of action and to put into practice what they have learned,
 5. is able to use its creativity.
Attitude
 1. It is open to learning and absorbing new information generated by action theory;
 2. collaborate with the teacher and fellow students to develop their knowledge,
 3. expand their knowledge through continuous learning, open to the use of information technology tools.
Independence and responsibility
 1. It welcomes well-founded critical comments,
 2. collaborate with fellow students in certain situations - as part of a team - to solve problems,
 3. applies the methodological individualist approach of action theory to the interpretation of social phenomena.

Teaching methodology

Lectures, exercises.

Materials supporting learning

 • Syi, Cselekvéselmélet dióhéjban, Budapest: Typotex, 2008
 • Syi, syi.hu/cse, Könyvpont – L’Harmattan, 2014
 • Max Weber, Gazdaság és társadalom, I. kötet, KJK, 1987
 • S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia közgazdászoknak. Typotex, Budapest, 2007
 • S.Nagy Katalin (szerk.): Szociológia mérnököknek. Typotex, Budapest, 2006

General Rules

The assessment of the learning outcomes formulated in point 2.2 is based on the work performed during the semester.

Performance assessment methods

written exam

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • midterm tests: 100

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent 90-100
Very good 80–89
Good 65–79
Satisfactory 50–64
Pass 40–49
Fail < 40

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 28
preparation for test 32
total 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1) módszertani bevezető, a nyelvi megnyilatkozások típusai, vélemény- és cselekvésbefolyásolás, értékítélet, tényítélet, cselekvéselmélet, a cselekvések motívumai, a szabályszerű társadalmi cselekvések példái. 2) az ideáltípus fogalma, használata a tudományos magyarázatokban, tudás, hit, egyéni és kollektív tudat, racionalitás, preferenciafogalmak (archimédeszi és lexikografikus preferencia), az értékek, érzelmek megnyilvánulása az attitűdökben, altruizmus, egoizmus, a norma összetevői, a társadalmi szerepek és a komplementaritás, reciprocitás, társadalmi helyzetek, közösség/kooperáció, harc/versengés, koordináció, cselekvés és döntés kapcsolata. 3) kétféle szabályszerűség (rend és szokás), a normatív cselekvések értelmezése, a társadalmi norma fogalma, deontikus logikai kitekintés, a norma típusai, normasértés, társadalmi szankció, jog, konvenció, erkölcs. 4) kényszermentes és kényszervezérelt társadalmi kapcsolat, a hatalom és uralom fogalma, hatalomforrások, hatalmi helyzetek. 5) uralomtípusok (karizmatikus, tradicionális, átértelmezett karizmatikus, racionális uralom), bürokráciaelmélet, hatalom és uralom kapcsolata. 6) a politikai cselekvések szabályszerűségei, hatalomkoncentrálódás, a hatalomkorlátozás történelmi formái, állam, államforma, demokráciaértelmezések, párt, civiltársadalom, kormányzat, önkormányzatiság, választási rendszerek. 7) 1. zh. 8) a racionális döntések elmélete, a játékelmélet modellje, fogalomkészlete, egy játszma mint prototípus bemutatása, alapmodell jellemzése, komplementer játékok, szimmetrikus játékok. 9-10) alapjátékok bemutatása, sok példával: fogolydilemma, mártír, gyáva nyúl, önkéntes, hős, vezér, szarvasvadászat, háztulajdonos, két koordinációs és két harmónia játék. 11) a modell kiterjesztése, társadalmi szankció játékelméleti értelmezése, magasabbrendű játékok, aszimmetrikus játékok, többszereplős játékok, társadalmi dilemmák, evolúciós magyarázatok, szimulációs módszerek. 12) ismételt játékok, a reciprocitás stratégiájának karrierje, direkt reciprocitás, a stratégia fogalma, különböző stratégiák értékelése. indirekt reciprocitás, reputáció fogalma, reputációs értékelési módszerek bemutatása, presztízs. 13) méltányosságelméletek, erősreciprocitás; empirikus játékelmélet; viselkedési közgazdaságtan kisérleti játékai: ultimátumjáték, diktátorjáték, nyilvános javak játéka, bizalomjáték; állatkísérletek. 14) 2. zh.

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements